امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پس از ثبت اختراع یا اکتشاف از طرف دایره ثبت اختراع نوشته ای به شخص داده می شود که اصطلاحاَ " ورقه اختراع " نامیده می شود ، این ورقه برای صاحب آن دارای آثار ذیل است :
اول : به موجب ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات استفاده انحصاری ساخت ، فروش ، اعمال یا استفاده از اختراع برای مدت تقاضا ( 5 ، 10 ، 15 یا حداکثر 20 سال ) متعلق به صاحب ورقه اختراع است.
دوم : صاحب ورقه می تواند حقوق خود را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند ، و این حقوق می تواند از طریق ارث نیز به دیگری منتقل شود ، ولی در هر حال انتقال باید به ثبت برسد.
سوم : مراجعه به دفتر ثبت اسناد اختراع و تقاضای سواد مصدق از آن بلامانع است.
چهارم : کسی که ابتدائاَ تقاضای ثبت اختراع یا اکتشافی را به نام خود می کند مخترع شناخته می شود مگر خلاف آن در دادگاه ثابت شود.
پنجم : ورقه اختراعی که در خارج تحصیل شده باشد ، در صورتی در ایران معتبر است که مدت آن منقضی نشده و برای بقیه مدت در ایران تقاضای ورقه اختراع کند ولی در صورتی که قبل از ثبت ، کسی در ایران اختراع یا اکتشاف را به نحوی مورد استفاده قرار داده باشد صاحب ورقه نمی تواند مانع از آن شود.
ششم : هر گونه ادعایی نسبت به حق اختراع و اکتشاف باید در دادگاه های حقوقی و در صورتی که جنبه جزایی داشته باشد ، در دادگاه های جزایی مطرح گردد.

  • در موارد ذیل شخص می تواند به دادگاه مراجعه کند :

1. وقتی که اختراع ، جدید نباشد.
2. وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 ثبت علائم و اختراعات باشد. ( مواردی که نمی توان تقاضای ثبت نمود ).
3. وقتی که اختراع مربوط به طریقه های عملی صرف بوده و عملاَ قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد . ( مثل کشف ستاره زحل در آسمان )
4. وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.
هفتم : ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع نقشه های آن صحیح است.

  • حقوق خارجی

برابر ماده 44 قانون ثبت علائم و اختراعات : " نسبت به اتباع خارجه که در ایران تقاضای ثبت اختراع نموده و اقامتگاه آنان در ایران نباشد ، مقررات عهدنامه ای که با دولت متبوع آن ها منعقد شده باشد مرعی خواهد شد و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد " .
علاوه بر ماده مزبور یک عهدنامه بین المللی به عنوان " قرارداد پاریس " در سال 1883 به تصویب دول عضو رسید ( تا سال 1968 م ، 78 کشور به اتحادیه پاریس ملحق شده اند و ایران نیز در سال 1337 ه. ش به این اتحادیه ملحق گردیده است ). قرارداد پاریس چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته که آخرین بار آن در سال 1958 م در لیسبن ( پایتخت پرتغال ) بوده است.
اصول و نکات عمده قرارداد پاریس به شرح ذیل است :
1. عنوان قرارداد عبارت است از : " قرارداد پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی "
2. هدف از انعقاد قرارداد حمایت از نام ، علائم خارجی ، اختراعات و جلوگیری از رقابت نامشروع است.
3. اتباع خارجه عضو اتحادیه ، از نظر حمایت مالکیت صنعتی ، در کشورهای عضو از همان حقوقی برخوردار می شوند که اتباع داخلی .
4. تقدیم اظهارنامه ثبت علائم یا اختراعات در یکی از کشورهای عضو در مورد ورقه اختراع و مدل های اشیای مصرفی 12 ماه و در مورد اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا بازرگانی 6 ماه حق تقدم ایجاد خواهد کرد.
ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر
(با امکان استفاده از پاسخگویی و مشاوره ی رایگان)

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000