امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).

  • ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی

1- هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند، تعیین می نماید. (ماده 119 ل. ا. ق. ت )
2- شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره معرفی شده باشد نیز می تواند به عنوان رئیس یا نایب رئیس تعیین گردد. ( تبصره 1 ماده 119 ل. ا. ق. ت )
3- مدت ریاست رئیس و نایب رئیس هیات مدیره بیش از مدت عضویت آن ها در هیات مدیره نخواهد بود. ( ماده 119 ل. ا. ق. ت )
4- هیات مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیات مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. ( ماده 119 ل. ا. ق. ت )
5- هر گاه رئیس هیات مدیره موقتاَ نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد داد. ( تبصره 2 ماده 119 ل. ا. ق. ت )
6- 1/ ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد. 2/ البته عده ای از مدیران هم که اقلاَ یک سوم اعضاء هیات مدیره را تشکیل دهند ، می توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد، با ذکر دستور جلسه هیات مدیره را دعوت نمایند. ( ماده 122 ل. ا. ق. ت )
7- برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیات مدیره لازم است ، مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد. ( ماده 121 ل. ا. ق. ت )
8- تصمیمات هیات مدیره باید به اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد، مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد. ( ماده 121 ل. ا. ق. ت )
9- برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضاء تمام یا اقلاَ به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هیات مدیره نام مدیرانی که حضور دارند، اعم از اینکه امضاء کنند یا نکنند و همچنین نام مدیرانی که غایب می باشند و همچنین خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر می گردد. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد، باید در صورت جلسه قید شود. ( ماده 123 ل. ا. ق. ت )

  • وظایف رئیس هیات مدیره : ( ماده 101 ، 120 ل. ا. ق. ت )

1- دعوت از جلسات هیات مدیره
2- اداره جلسات هیات مدیره
3- دعوت از مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هیات مدیره مکلف به دعوت آن ها می باشد.
4- ریاست و اداره مجامع عمومی

  • وظایف هیات مدیره

1- اداره امور شرکت
2- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت ، حداقل هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرسان شرکت
3- دعوت مجمع عمومی سالانه برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بعد از انقضاء سال مالی شرکت ، ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است.
4- کسر و ذخیره یک بیستم از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی در هر سال تا آن که این اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت برسد.
5- دعوت مجامع عمومی برای زمان های مورد نیاز مانند وقتی که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود ، تا مجمع عمومی فوق العاده درباره انحلال یا بقاء شرکت تصمیم بگیرد.
6- نصب و عزل مدیر عامل و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او.
7- سایر اموری که انجام آن ها در صلاحیت خاص مجمع عمومی نباشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید.

فرم تماس

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42143 , 021-42143 , 021-42017 , 021-42037000

نام موبایل داخلی
خانم یکتا 09128330765 02142037201
خانم آذین 09129321906 02142037277
خانم بیگی 09128579331 02142037220
خانم راد 09129350316 02142037444
خانم اعتمادی 09129352509 02142037256
خانم پارسا 09129350315 02142037216
خانم محمدی 09129352514 02142037224
خانم آزادی 09120907463 02142037242
خانم کارگر 09128434801 02142037209
خانم کاوه 09128579336 02142037212
خانم میکائیلی 09120907457 02142037203
خانم دیبا 09129352508 02142037290
خانم دریا 09129352512 02142037234
خانم امانی 09129350317 02142037214