امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).

  • ترتیب اداره هیات مدیره در شرکت سهامی

1- هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند، تعیین می نماید. (ماده 119 ل. ا. ق. ت )
2- شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره معرفی شده باشد نیز می تواند به عنوان رئیس یا نایب رئیس تعیین گردد. ( تبصره 1 ماده 119 ل. ا. ق. ت )
3- مدت ریاست رئیس و نایب رئیس هیات مدیره بیش از مدت عضویت آن ها در هیات مدیره نخواهد بود. ( ماده 119 ل. ا. ق. ت )
4- هیات مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیات مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. ( ماده 119 ل. ا. ق. ت )
5- هر گاه رئیس هیات مدیره موقتاَ نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد داد. ( تبصره 2 ماده 119 ل. ا. ق. ت )
6- 1/ ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد. 2/ البته عده ای از مدیران هم که اقلاَ یک سوم اعضاء هیات مدیره را تشکیل دهند ، می توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد، با ذکر دستور جلسه هیات مدیره را دعوت نمایند. ( ماده 122 ل. ا. ق. ت )
7- برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیات مدیره لازم است ، مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد. ( ماده 121 ل. ا. ق. ت )
8- تصمیمات هیات مدیره باید به اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد، مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد. ( ماده 121 ل. ا. ق. ت )
9- برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضاء تمام یا اقلاَ به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هیات مدیره نام مدیرانی که حضور دارند، اعم از اینکه امضاء کنند یا نکنند و همچنین نام مدیرانی که غایب می باشند و همچنین خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذ در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر می گردد. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد، باید در صورت جلسه قید شود. ( ماده 123 ل. ا. ق. ت )

  • وظایف رئیس هیات مدیره : ( ماده 101 ، 120 ل. ا. ق. ت )

1- دعوت از جلسات هیات مدیره
2- اداره جلسات هیات مدیره
3- دعوت از مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هیات مدیره مکلف به دعوت آن ها می باشد.
4- ریاست و اداره مجامع عمومی

  • وظایف هیات مدیره

1- اداره امور شرکت
2- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت ، حداقل هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرسان شرکت
3- دعوت مجمع عمومی سالانه برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بعد از انقضاء سال مالی شرکت ، ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است.
4- کسر و ذخیره یک بیستم از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی در هر سال تا آن که این اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت برسد.
5- دعوت مجامع عمومی برای زمان های مورد نیاز مانند وقتی که بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود ، تا مجمع عمومی فوق العاده درباره انحلال یا بقاء شرکت تصمیم بگیرد.
6- نصب و عزل مدیر عامل و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او.
7- سایر اموری که انجام آن ها در صلاحیت خاص مجمع عمومی نباشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان تخصصی ، با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید.

فرم تماس

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42143 , 021-42143 , 021-42017 , 021-42037000

خط مستقیم تلفن همراه نام مشاور
02142037201 09128330765 خانم یکتا
02142037220 09128579331 خانم بیگی
02142037277 09129321906 خانم آذین
02142037256 09129352517 خانم اعتمادی
02142037212 09129352508 خانم وکیلی
02142037236 09129352512 خانم بابازاده
02142037444 09129350316 خانم راد
02142037224 09128394103 خانم لرستانی
02142037203 09128579336 خانم صابری