ثبت شرکت در خراسان رضوی - 5.0 از 5 بر اساس 4 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

استان خراسان رضوی یکی از استان های خراسان در شمال شرقی ایران به مرکزیت مشهد است. مساحت این استان 118.854 ا کیلومتر مربع بوده که از این نظر پنجمین استان بزرگ کشور است.
استان خراسان رضوی ، مهم ترین و اصلی ترین کانون زیستی در شرق ایران است و به عنوان مرکز ثقل فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور در این منطقه محسوب می شود. این استان به دلیل قرار داشتن بارگاه مقدس امام رضا ( ع) و نیز به دلیل مجاورت با کشورهای ترکمنستان و افغانستان و همچنین رواج گردشگری دینی باعث رونق فعالیت های بازرگانی و گسترش مسائل سوق الجیشی شده است.
چنانچه مایل به آشنایی با فرآیند ثبت شرکت در این استان هستید، خواندن این مقاله را به شما توصیه می کنیم.

در این مقاله سعی شده است درباره فواید تاسیس شرکت تجاری در خراسان رضوی، اقسام شرکت های تجاری در خراسان رضوی و زمان تشکیل آن ها ، مدارک لازم جهت ثبت شرکت های تجاری در خراسان رضوی ، اخذ مجوز لازم برای ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در خراسان رضوی، سرمایه مورد نیاز جهت ثبت شرکت در خراسان رضوی و آگهی تاسیس شرکت ها در خراسان رضوی توضیحات کامل و جامعی ارائه گردد.
شایان ذکر است موسسه حقوقی فکر برتر با برخورداری از برترین کارشناسان حقوقی شما را برای رسیدن به این هدف راهنمایی و هدایت می نماید.

فواید تاسیس شرکت تجاری در خراسان رضوی

تاجر ممکن است شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی. اگر تاجر شخص حقوقی باشد، به آن شرکت تجاری گفته می شود. شرکت تجاری را می توان چنین تعریف کرد :
1- مشارکت و اجتماع حقوق دو یا چند شریک در یکی از قالب های پیش بینی شده در قوانین تجاری.
2- همچنین می توان شرکت تجاری را این گونه تعریف کرد که قراردادی است میان دو یا چند شخص که بنا بر آن هر یک از شرکا، آورده ای با خود به شرکت می آورد، با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل شود و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت درآید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم شود.
از آن جا که ظرفیت های بسیارزیادی برای فعالیت و کسب و کار و تولید اشتغال و تولید ثروت در خراسان رضوی وجود دارد، موسسات و شرکت های بسیاری در این استان مشغول به فعالیت می باشند.
از جمله فواید تاسیس شرکت تجاری در خراسان رضوی می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
- فعالیت در قالب شرکت موجب کسب اعتبار و شهرت تجاری می شود.


- فعالیت در قالب شرکت موجب تجمیع سرمایه ها و دانش های فنی و ایجاد یک سرمایه عمده و دانش فنی قابل توجه می شود.
- فعالیت در قالب شرکت موجب کسب سود بیشتر و توزیع زیان ها بین چند شریک و کم کردن بار خطرات سرمایه گذاری ( ریسک ) می شود.
- در برخی از قالب های شرکت های تجاری؛ مانند شرکت های سهامی یا با مسئولیت محدود ، شرکا نسبت به تمام دیون شرکت مسئولیت ندارند؛ بلکه مسئولیت آن ها محدود به میزان سهم الشرکه یا سهام آن هاست. این امر، موجب امنیت خاطر سرمایه گذاران می شود.
- برخی از شرکت ها، بنا بر قانون و به دلایلی خاص مورد حمایت دولت قرار می گیرند و تسهیلاتی در اختیار آن ها قرار داده می شود؛ مانند شرکت تعاونی یا شرکت دانش بنیان.

 اقسام شرکت های تجاری در خراسان رضوی و زمان تشکیل آن ها

شرکت های تجاری، خود دارای اقسامی هستند. در طراحی این اقسام مختلف و تنظیم مقررات متفاوت آن ها، مولفه های گوناگونی مانند تعداد شرکا، میزان سرمایه آن ها، میزان مسئولیت شرکای آن ها، نحوه تشکیل و انحلال شرکت، نحوه اداره شرکت ، نحوه خروج عضو از شرکت، میزان امنیت اقتصادی شرکا و ... نقش داشته است. اقسام شرکت های تجاری طبق ماده 20 ق. ت از قرار ذیل است :
1- سهامی ( عام و خاص )
2- با مسئولیت محدود
3- تضامنی
4- نسبی
5- مختلط غیرسهامی
6- مختلط سهامی
7- تعاونی تولید و مصرف ( توزیع )
در قانون " اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی " شرکت های ذیل به اقسام شرکت های تجاری اضافه شده اند :
1- شرکت تعاونی سهامی عام ؛
2- شرکت تعاونی فراگیر ملی .
زمان تشکیل شرکت تجاری :
1- شرکت های بامسئولیت محدود، تضامنی و نسبی : بنا بر مواد 96، 118 و 185 قانون تجارت، وقتی تشکیل می شوند که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
2- شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی : در این خصوص در قانون حکم خاصی بیان نشده است. به نظر می رسد بتوان با وحدت ملاک بیان داشت که در این شرکت ها نیز زمان تشکیل شرکت همان زمانی است که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. البته باید توجه داشت که :
- برخی از حقوق دانان از ماده 152 ق. ت چنین نتیجه گرفته اند که در شرکت مختلط غیرسهامی، لازم نیست که تمام سهم الشرکه شرکای با مسئولیت محدود در بدو تاسیس شرکت پرداخت شده باشد. ظاهر ماده مزبور این نظر را تقویت می کند.
- بنا بر قواعد حاکم بر شرکت مختلط سهامی، در شرکت مختلط سهامی گرچه باید تمام آورده شرکای ضامن در همان بدو تاسیس شرکت پرداخت شود، اما لازم نیست که شرکای سهامی تمام مبلغ اسمی سهام را در بدو تاسیس شرکت پرداخت کنند.
3- شرکت های سهامی عام و سهامی خاص: وقتی تشکیل می شوند که مجمع عمومی موسس تشکیل شود و احراز شود که کلیه سهام شرکت پذیره نویسی شده و مبالغ لازم تادیه شده است و اساسنامه شرکت تصویب شود و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت انتخاب شوند و کتباَ قبول سمت کنند. ( م 17 ل. ا. ق. ت )
4- شرکت تعاونی : وقتی تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و اگر به صورت غیرنقدی باشد، تمام سهم الشرکه غیرنقدی ، تقویم و تسلیم شده باشد. ( م 21 ق. ب . ت )

زمان ایجاد شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی

1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی : به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، واجد شخصیت حقوقی می شوند. ( م 587 ق. ت )
2- موسسات غیرتجاری : ( اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی ) از تاریخ ثبت، واجد شخصیت حقوقی می شوند. ( م 584 ق. ت ) شرایط ثبت نیز توسط نظامنامه وزارت دادگستری تعیین می شود. ( م 585 ق. ت )
3- شرکت های تجاری : قانون در این خصوص ساکت است. برخی زمان ایجاد شخصیت حقوقی را برای شرکت های تجاری مقارن ثبت آن ها می دانند و برخی دیگر زمان ایجاد شخصیت حقوقی را قبل از ثبت و در همان زمانی می دانند که شرکت تشکیل می شود. نظر اقوی آن است که شرکت های تجاری در زمان ثبت، واجد شخصیت حقوقی می شوند. در عمل نیز چنین است؛ زیرا برای مثال شرکت تجاری برای افتتاح حساب بانکی باید در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد و صرف تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران برای اموری چون افتتاح حساب کفایت نمی کند.
از آنچه در فوق، درباره زمان تشکیل و زمان ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری بیان شد، دانسته می شود که :
- زمان ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت : مقارن ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت هاست.
- زمان تشکیل شرکت : شرکت قبل از آنکه به ثبت برسد و واجد شخصیت حقوقی شود، بنا بر مواد فوق تشکیل می یابد.

 مدارک لازم جهت ثبت شرکت های تجاری در خراسان رضوی 

بعد از انتخاب نوع شرکت، نوبت به تکمیل مدارک می رسد . مدارک مورد نیاز بستگی به موضوع فعالیت و نوع شرکت انتخابی دارد ولی به طور کلی مدارک اولیه ای که باید فراهم کنید عبارتست از : کپی کارت ملی و شناسنامه همه اعضا، گواهی عدم سوء پیشینه موسسین ، کپی مجوز یا مدرک تحصیلی با توجه به موضوع فعالیت شرکت در صورت نیاز.
در ذیل به بررسی مدارک مورد نیاز ثبت انواع شرکت های تجاری می پردازیم :

1- مدارک ثبت شرکت سهامی عام 

مدارک ثبت شرکت سهامی عام به قرار ذیل است :
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
- دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
- دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین


- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
- دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
- اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

2- مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

- اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
- اظهارنامه مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهامداران تایید و امضاء نموده اند.
- سرمایه نقدی شرکت حداقل از سی و پنج درصد کل سهام کمتر نباشد.
- در صورتی که تمام سرمایه نقد باشد باید پرداخت شده باشد.
- در صورتی که قسمتی از سرمایه غیرنقدی باشد باید ارزیابی ( تقویم ) و به طور جداگانه در اظهارنامه درج شده باشد.
- هر گاه شرکت دارای سهام ممتاز باشد باید نوع امتیازات و علت آن به طور واضح در اظهارنامه درج گردد.
- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت در صورت جلسه ای درج شود و به امضاء کلیه سهامداران برسد.
- قبول سمت مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی باشد تا معلوم شود که مدیران و بازرسان به تکالیف و وظایف و مسئولیت های خود واقف بوده اند.

3- مدارک ثبت شرکت بامسئولیت محدود

- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که این کار توسط وکیل صورت پذیرد.-

4- مدارک ثبت شرکت تضامنی 

- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که وکیل این کار را انجام دهد.

5- مدارک ثبت شرکت نسبی

- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت کردن شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.


6- مدارک ثبت شرکت مختلط سهامی

- یک نسخه مصدق از شرکت نامه
- یک نسخه مصدق از اساسنامه
- اسامی مدیر یا مدیران شرکت
- نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
- سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
- نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غی نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی .

7- مدارک ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

- دو نسخه اظهارنامه به امضای شرکا
- دو نسخه شرکتنامه به امضای کلیه شرکا
- دو نسخه اساسنامه به امضای شرکا
- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به امضای کلیه شرکا ( با معرفی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند )
- فتوکپی شناسنامه شرکا و پایان خدمت در صورت مشمولی
- اخذ مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه در صورت نیاز

8- مدارک ثبت شرکت تعاونی

- صورت جلسه تشکیل مجمع عمومسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء هیات مدیره منتخب و بازرسان
- اساسنامه مجمع عمومی
- درخواست کتبی ثبت
- طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
- رسید پرداخت مقدار سرمایه که تادیه آن لازم است.
- مدارک مربوط به دعوت در خصوص عضویت افراد واجد شرایط
- اولین هیات مدیره منتخب پس از اعلام قبولی با رعایت تشریفات مقرر مکلف به ثبت تعاونی می باشند و اداره ثبت نیز پس از دریافت مدارک موظف به ثبت شرکت می باشد.

 اخذ مجوز لازم برای ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در خراسان رضوی 

برای انجام برخی فعالیت ها، قوانین مختلف و مقررات مخصوص پیش بینی شده است که برای انجام آن امور به عنوان موضوع فعالیت شرکت یا موسسه، کسب مجوز لازم از مراجع ذی ربط و ذی صلاح قبل از به ثبت رسانیدن آن الزامی می باشد.
با توجه به گستردگی مواردی که نیاز به اخذ مجوز دارد ذیلاَ به برخی از مهم ترین این موارد اشاره می کنیم :
1) ثبت هرگونه شرکت یا موسسه غیرتجاری که در نام آن از کلمات حسابرسی و حسابداران رسمی استفاده شده باشد، همچنین تاسیس موسسات حسابرسی و یا هر شخصیت حقوقی با موضوع فعالیت حسابرسی نیاز به اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی ایران دارد. ( شماره مستندات و مکاتبات قانونی : 140/ ه 80/ 11/ 21 ).
2) طبق بند ه ماده 6 آیین نامه موسسات غیرتجاری، تاسیس و ثبت تغییرات موسسات غیرانتفاعی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد نیاز به اخذ مجوز از شهربانی ( در حال حاضر، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ) دارد.
3) ثبت هر نوع موسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تاسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر می شود خواهد بود. همچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام موسسات بیمه ای که به ثبت رسیده است موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران می باشد. ( طبق ماده 37 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ).
4) ثبت و تغییرات شرکت ها با موضوع ترابری و حمل و نقل جاده ای بین المللی کالا و مسافر اعم از زمینی، هوایی و دریایی نیاز به اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی ( سازمان حمل و نقل پایانه های کشور ) دارد . ( مکاتبات و مستندات قانونی : تصویب نامه هیئت وزیران و نامه شماره 1/ 74/ 17767 مورخه 18/ 2/ 87).
5) تاسیس و تغییرات هر نوع موسسه پولی، بانکی و اعتباری نظیر لیزینگ ، صرافی ، خرید و فروش ارز، اعطای تسهیلات ، دریافت سپرده ، تعاونی های اعتباری ، صندوق قرض الحسنه و سایر موسساتی که به کار واسطه گری پولی مشغول هستند نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی دارد. ( مکاتبات و مستندات قانونی : ن ص. 234/ 40- 6/ 2/ 1385).
6) ثبت هرگونه شرکت با موضوع فعالیت در زمینه کاریابی، راهنمایی و مشاوره شغلی ، اعزام نیروی کار به خارج از کشور ، مهاجرت ، ارائه تسهیلات به جویندگان کار و یا هر عنوان دیگر که بیانگر ارتباط بین کارجو و کارفرمای داخلی یا خارجی باشد با ارائه مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی امکان پذیر می باشد .( مکاتبات و مستندات قانونی : 67282-2/8/ 1387).
7) ثبت موسسات دارالترجمه با ارائه پروانه مترجمی امکان پذیر می باشد لذا مراجع ثبت شرکت ها، تقاضای ثبت موسسات مترجمی، را خواهند پذیرفت که علاوه بر داشتن شرایط قانونی، پروانه مترجمی رسمی معتبر نیز داشته باشند. ( ماده 33 آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 3 راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی ).

 سرمایه مورد نیاز جهت ثبت شرکت در خراسان رضوی

در اصطلاح حقوقی، سرمایه شرکت مبلغی است که از محل آورده شرکا تامین و در اساسنامه قید و به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می شود وبنابراین هرگونه تغییر بعدی نیز در مقدار آن، تابع تشریفات خاص قانونی خواهد بود.
در کلیه اسناد، صورت حساب ها، اعلانات و نشریات و ... که به طور خطی یا چاپی از طرف شرکت های تجاری ایرانی ( به استثنای شرکت تعاونی ) یا شعبه های شرکت های تجاری خارجی که در ایران فعالیت دارند ، صادر می شود باید :
1- سرمایه شرکت ذکر شود ؛
2- اگر سرمایه تماماَ تادیه نشده باشد، قسمت پرداخت شده نیز درج شود.
لازم به ذکر است، در قانون تجارت حداقل میزان سرمایه 000/000/1 ریال می باشد .

 

 آگهی تاسیس شرکت ها در خراسان رضوی

آگهی تاسیس شرکت یکی از مدارک لازم است که در انتهای کار به صدور می رسد تا روزنامه رسمی کشور با استناد به آن اقدام به انتشار آگهی ثبت تاسیس نماید.
در شرکت های سهامی موارد ذیل نیاز به ثبت و آگهی دارند :
- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان ؛
- تصویب ترازنامه ؛
- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه ؛
- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن .
در سایر شرکت های تجاری ، موارد ذیل نیاز به ثبت و آگهی دارند :
- ثبت اصل شرکت و اعلان خلاصه شرکت نامه و منضمات آن ظرف ماه اول تشکیل ( م 197، 195 ق. ت )
- ثبت شعبه های شرکت و اعلان تشکیل شعبه شرکت ظرف ماه اول از تشکیل شعبه، چه شعبه شرکت متعلق به یک شرکت داخلی باشد و چه متعلق به یک شرکت خارجی . ( م 197، 195 ق. ت )
- تغییر اساسنامه شرکت ( م 200 ق. ت )
- تمدید مدت شرکت ( م 200 ق. ت )
- انحلال شرکت به هر دلیلی که باشد ( م 200 ق. ت )
- تعیین کیفیت تفریغ ( م 200 ق. ت )
- تبدیل شرکا ( م 200 ق. ت )
- خروج بعضی از شرکا از شرکت ( م 200 ق. ت )
- تغییر اسم شرکت ( م 200 ق. ت )
- تعیین اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه شرکت ( م 205 ق. ت )
ضمانت اجرای تخلف از ثبت اصل شرکت و تخلف از آگهی کردن خلاصه شرکت نامه :
1- ضمانت اجرای این تخلف، بطلان شرکت است ؛ اما این بطلان در مقابل اشخاص ثالث و به ضرر اشخاص خارج از شرکت ، قابلیت استناد ندارد؛ یعنی شرکت و شرکای داخل شرکت نمی توانند در برابر سایرین به این بطلان استناد کنند؛ گرچه اشخاص خارج از شرکت می توانند در برابر شرکت و شرکای داخل شرکت، به این بطلان استناد کنند . ( م 198 ق. ت )
2- دادستان می تواند تقاضای انحلال چنین شرکتی را از دادگاه به عمل آورد. ( ماده 2 قانون راجع به ثبت شرکت ها )
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی رایگان با ما تماس حاصل فرمایید.

" موسسه فکر برتر"
{ پاسخی شایسته به نیازهای ثبتی و حقوقی شما }

 

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000