20 تفاوت مهم شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

جهات افتراق بین شرکت های با مسئولیت محدود با شرکت های سهامی را می توان به شرح زیر ذکر کرد :

1- سرمایه در شرکت سهامی، به سهام یا قطعات سهام تقسیم می شود ولی در شرکت با مسئولیت محدود، سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود.

2- مسئولیت سهامداران در شرکت های سهامی، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. ولی در شرکت با مسئولیت محدود، شرکا تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول تعهدات و قروض شرکت هستند.

3- در شرکت سهامی تشکیل دهندگان آن ( اعم از موسسین یا پذیره نویسان ) پس از تشکیل شرکت به نام ( سهامدار ) یا ( صاحبان سهام ) نامیده می شوند. ولی در شرکت با مسئولیت محدود، تشکیل دهندگان آن ( به نام شریک ) نامیده می شوند.

4- در شرکت های سهامی تصمیمات راجع به شرکت به صورت بنیادی، بین مجامع عمومی موسس ( در شرکت های سهامی عام ) ، مجمع عمومی موضوع ماده 20 ( در شرکت سهامی خاص ) ، مجمع عمومی عادی ( اعم از سالانه ، یا متشکله به طور فوق العاده ) ، اتخاذ می شود. ولی در شرکت با مسئولیت محدود، کلیه تصمیمات راجع به شرکت به وسیله ( مجمع عمومی شرکا ) اعم از این که سالانه یا به طور فوق العاده تشکیل گردد، اتخاذ می گردد.

5- در شرکت های سهامی، سهام شرکت قابل نقل و انتقال است. ولی در شرکت های با مسئولیت محدود، سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال، اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآید.

6- در شرکت های سهامی عام ، نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. و در شرکت های سهامی خاص اساسنامه نسبت به مورد تعیین تکلیف می کند. ولی در شرکت های با مسئولیت محدود، سهم الشرکه شرکا را نمی توان به غیر منتقل نمود ، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

7- در شرکت های سهامی عام ، انتقال سهام بی نام به قبض و اقباض صورت می گیرد و نیز در شرکت های سهامی خاص، انتقال سهام بانام با ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت انجام می پذیرد. ولی در شرکت با مسئولیت محدود، انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد، مگر به موجب سند رسمی. در نتیجه اگر انتقال سهم الشرکه در دفاتر شرکت ثبت نشود، سند رسمی تنظیمی مثبت تحقق انتقال سهم الشرکه می باشد.

8- در شرکت های سهامی، فوت احدی از شرکا تاثیری در شخصیت حقوقی شرکت ندارد. ولی در شرکت های با مسئولیت محدود اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شود، فوت یکی از شرکا از موجبات انحلال شرکت است.

9- در شرکت های سهامی، نظارت در امور شرکت و مدیران آن، به وسیله یک یا چند بازرس اصلی یا علی البدل به عمل می آید. ولی در شرکت های با مسئولیت محدود، نظارت در امور شرکت و مدیران به وسیله هیئت نظار مرکب از سه نفر ناظر صورت می گیرد . آن هم در صورتی که عده شرکا بیش از دوازده نفر باشد.

10- اداره امور شرکت در شرکت های سهامی بر طبق قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه به عمل می آید. ولی در شرکت های با مسئولیت محدود ، تنظیم اساسنامه الزامی نیست. بلکه اداره امور شرکت به موجب قوانین تجاری و مالی و مقررات شرکتنامه و نیز اگر اساسنامه داشته باشند، توجهاَ به آن مقررات نیز انجام می پذیرد.

موارد اختلاف دیگری نیز از نظر امور مالی و محاسباتی و نظایر آن بین شرکت های مذکور وجود دارد که به ذکر نکات فوق و آنچه ذیلاَ می آید اکتفا می نماید.

11- در شرکت های سهامی، سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت خواهد بود و قابل عرضه در بازار بورس می باشد ولی در شرکت با مسئولیت محدود، سهم الشرکه معمولاَ متفاوت بوده و قابل عرضه در بازار بورس نیست.

12- مقدار سرمایه در شرکت سهامی عام ، نباید از پنج میلیون ریال و در شرکت های سهامی خاص، نباید از یک میلیون ریال کم تر باشد. ولی قانون تجارت درباره میزان سرمایه اولیه شرکت های با مسئولیت محدود ، ساکت است.

13- در شرکت سهامی عام به مستفاد از ماده 107 لایحه قانونی تجارت ، عده شرکا نباید کم تر از پنج نفر باشد. و در شرکت های سهامی خاص نیز نباید عده سهامداران کم تر از سه نفر باشد. ولی در شرکت های با مسئولیت محدود، حداقل شرکا برای تشکیل شرکت دو نفر خواهد بود.

14- تقسیم سود در شرکت سهامی به نسبت سهام هر صاحب سهم است. ولی در شرکت با مسئولیت محدود، تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا صورت می گیرد.

15- شرکت های سهامی عام، حق انتشار قرضه دارند. ولی شرکت های با مسئولیت محدود، نمی توانند اوراق قرضه منتشر کنند.

16- در شرکت های سهامی، تعهد پرداخت مبلغ اسمی سهام و نیز پرداخت چند درصدی از آن را که قانون معین کرده، در ابتدای تشکیل شرکت، ضروری است. ولی در شرکت های با مسئولیت محدود، سهم الشرکه شریک ، در ابتدای تشکیل شرکت مشخص شده و کلاَ پرداخت می شود.

17- در شرکت های سهامی ممکن است قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیرنقد باشد که باید عین آورده غیرنقدی یا مدارک مالکیت آن تحویل و نظر کارشناسی رسمی دادگستری در مورد ارزیابی آن جلب شود. هر گاه آورده غیرنقد، در مجمع عمومی تصویب نگردید، اشخاصی که آورده غیرنقد آن ها قبول نشده است ، در صورت تمایل می توانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد که ممکن است با خروج آنان ، قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد. ولی اگر دیگر شرکا، به جای آن ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تادیه کنند، شرکت تشکیل می شود.

ولی در شرکت های با مسئولیت محدود، تمام سهم الشرکه غیرنقدی باید تقویم و تسلیم شده و در شرکتنامه قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است ، والا شرکت باطل و از درجه اعتبار ساقط است. اما اگر میزان تقویم سهم الشرکه های غیرنقدی در شرکتنامه قید شده باشد، شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای آن ها معین شده است، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

18- قید عبارت ( شرکت سهامی عام ) یا ( شرکت سهامی خاص ) قبل یا بعد از ( نام ) شرکت سهامی، تکلیف است . ولی در شرکت های با مسئولییت محدود، عبارت ( با مسئولیت محدود ) در ( اسم ) شرکت باید قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب و تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

19- در شرکت های سهامی، هر یک از سهامداران به تعداد سهام خود، حق رای دارند. ولی در شرکت های با مسئولیت محدود، هر یک از شرکا به نسبت سهم الشرکه ای که در شرکت دارد، دارای رای خواهد بود. مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

20- مدت مدیریت در شرکت های سهامی حداکثر دو سال است. ولی در شرکت با مسئولیت محدود ، مدت مدیریت ممکن است محدود یا نامحدود باشد.

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000