صدور گواهینامه ثبت علامت تجاری - 5.0 از 5 بر اساس 1 رای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

یکی از باارزش ترین دارایی های هر شرکتی، علامت تجاری و یا اصطلاحاَ برند آن شرکت است . علامت تجاری، نشانه ای است که فعالیت تجاری یک تاجر یا تولیدات یک تولیدکننده کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی یا ارائه کارهای خدماتی را به عموم یا به مشتریان معرفی می کند.

نقش مهم علامت تجاری، توانایی متمایز ساختن کالا یا خدمات مربوط به یک شخص از محصولات اشخاص دیگر است . وقتی محصولاتی با علامت مشخص به بازار عرضه می شود، آن علامت محصولات مزبور را از محصولات اشخاص دیگر متمایز می سازد ؛ زیرا محصولات مشابه دارای علامت های مختلف خواهند بود و هیچ تولیدکننده ای حق ندارد با علامت دیگری محصولات خود را به بازار عرضه کند و در صورت تخلف با ضمانت اجرای کیفری و مدنی روبرو خواهد شد.
در نظام حقوقی ایران ، طبق بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری، هر گونه نشانی که قابل روئت باشد به عنوان علائم تجاری پذیرفته شده است. لذا نقش، تصویر ، رقم ، حروف ، عبارات ، مهر ، لفاف و امثال آن می تواند علامت تجاری باشد.
متقاضی می تواند به منظور ایجاد حق مالکیت علامت، اقدام به ثبت علامت نماید. در نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان ثبت علائم و مارک های تجاری و خدماتی، سبب تملک و کسب حق مالکیت بر علائم دانسته شده است.
ثبت علائم نیاز به درخواست دارد و این درخواست تحت عنوان اظهارنامه به نام اظهارنامه باید تسلیم مرجع ثبت گردد.
مرجع ثبت علائم ، پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط و احراز شرایط پنج گانه که عبارتند از :
یک – نام متقاضی
دو- نشانی ای که ابلاغ ها باید در آن نشانی صورت گیرد.
سه – نمونه ای از علامت
چهار- کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها باید ثبت شود.
پنج- پرداخت حق اظهارنامه
اظهارنامه را در دفتر ثبت وارد و بر روی هر یک از نسخ اظهارنامه ، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید خواهد کرد.
مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علامت ، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر خواهد کرد. آگهی مزبور باید شامل موارد ذیل باشد :
1) تاریخ و شماره اظهارنامه 2) در صورت ادعای حق تقدم ، تاریخ و شماره اظهارنامه و کشوری که درخواست ثبت اولیه در آن جا صورت گرفته است 3) نمونه علامت 4) اجزاء علامت با ذکر رنگ ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد 5) فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها مورد استفاده قرار می گیرد، با اشاره به طبقه یا طبقات مربوط ، طبق طبقه بندی بین المللی 6) نام و نشانی متقاضی 7) نام و نشانی نماینده قانونی ، در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده تسلیم شده باشد.
کلیه آگهی ها را اداره مالکیت صنعتی در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد.
پس از ثبت علامت و انتشار آگهی آن و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسمی، گواهینامه ای طبق فرم که حاوی مطالب ذیل خواهد بود به مالک علامت یا نماینده قانونی او تسلیم می شود.
1) اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت ؛
2) الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است ؛
3) تعیین اجزای علامت با ذکر رنگ ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد ؛
4) تاریخ کامل ( ساعت ، روز ، ماه و سال ) و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت ؛
5) فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها استفاده می شود، با اشاره به طبقه یا طبقات آن ها طبق طبقه بندی بین المللی ؛
6) در صورت ادعای حق تقدم . پذیرش آن ، تاریخ ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم ؛ همچنین مدت اعتبار علامت ثبت شده و تاریخ انقضای آن باشد ، پس از امضا و مهر رئیس اداره ثبت علایم تجاری
هر گاه علامت ثبت شده، ظرف سه سال از تاریخ ثبت آن، از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او ، بدون عذر موجه ، مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد ، هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید.
علاماتی که ثبت شده باشند، از تاریخ تسلیم اظهارنامه ، حمایت خواهند شد و مدت اعتبار علامت ثبت شده، ده سال است. ولی صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او ، می تواند ثبت علامت را تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار آن، هر ده سال یک بار تجدید نماید. در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال، با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق، هر تجدید ثبت ، حق مزبور را برای ده سال دیگر تضمین می نماید. تقاضای تجدید ثبت علامت، باید در دو نسخه تنظیم و به امضای صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او برسد و نمونه علامت ، در روی آن الصاق شود.
از انتخابتان متشکریم. منتظر دریافت سوالاتتان هستیم .

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000