ثبت شرکت حقوقی مهندسی

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مهندسان و یا علاقه مندان به حوزه علوم فنی و مهندسی می توانند نسبت به ثبت شرکت حقوقی مهندسی به صورت قانونی و رسمی اقدام به عمل آورند. شرکت های مهندسی به آن دسته از شرکت هایی اطلاق می شود که پروژه های حوزه فنی، مهارتی و مهندسی را به انجام می رسانند. این نوع شرکت ها با موضوع و نام فنی و مهندسی هستند که این موارد می بایست مورد توجه قرار گیرند.

تفاوت شرکت های مهندسی با سایر شرکت ها، در موضوع فعالیت و همین طور نام شرکت مذکور است. نیاز به توضیح است که برای ثبت یک شرکت با فعالیت مهندسی، نیازی به داشتن مدرک تحصیلی نیست، مگر وقتی که در اسم شرکت از واژه "مهندسی" استفاده گردد. در صورت بکارگیری لغت مهندسی در نام شرکت می بایست یکی از اعضای شرکت، مدرک مهندسی مرتبط با موضوع شرکت را دارا باشد.

اشخاص حقوقی و حقیقی از منظر قانون

یک شرکت مهندسی دارای شخصیت حقوقی مستقلی است، به همین منظور و برای آشنایی بیشتر در ابتدا قیاسی میان اشخاص حقیقی و حقوقی داریم.

شخص حقیقی به فرد فرد انسان هایی اطلاق می ‌شود که حقوق و مسئولیت‌ های مشخصی را در یک جامعه دارند. شخص حقوقی به یک نهاد، موسسه، شرکت و یا سازمان اطلاق می گردد که برای آن نیز حقوق و بالطبع مسئولیت ‌های قانونی لحاظ گردیده ‌است.

یک شخص حقوقی به ماهیت وجودی اعتباری، اطلاق می گردد که انسان نیست و به صورت مستقل طرف حق یا تعهدی واقع می شود. حال ممکن است این موضوع مطرح شود که شخص حقیقی که انسان است و زنده، دارای شخصیت حقوقی نیز هست؟ بله، این فرد، دارای شخصیت حقوقی است اما شخص حقوقی نیست.

میان "شخصیت حقوقی" با "شخص حقوقی" تفاوت های بسیاری هست. بنابراین شخص حقوقی به یک شرکت، نهاد و موسسه ای اطلاق می ‌شود که علاوه بر این که دارای حقوق و تکالیفی هستند، محدودیت ‌ها و تشریفاتی نیز بر آن‌ ها تحمیل می شود تا در فرجام، مصلحت اشخاص حقیقی بهره مند از این شخص حقوقی، مراعات شود. لذا وجود یک شخص حقوقی و شخصیت آن، به اعتباری است که ناشی از دیدگاه ‌های فلسفی حقوقی است.

شخص حقیقی و یا شخص طبیعی به هر یک از افراد نوع بشر گفته می ‌شود. این واژه در مقابل واژه شخص حقوقی قرار می ‌گیرد که ممکن است "شخص حقوقی حقوق عمومی" همچون دولت و یا "شخص حقوقی حقوق خصوصی" همانند یک شرکت تجاری و یا نهاد غیر تجارتی باشد.

مدارک مورد نیاز برای صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

الف. مدارک شخصیت حقوقی

 • ارائه فرمی مبنی بر درخواست صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
 • پرسشنامه صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
 • اساسنامه شرکت متقاضی
 • آگهی تاسیس شرکت
 • روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
 • اظهارنامه ثبت شرکت متقاضی
 • رونوشت های شناسنامه، کارت ملی (مربوط به اعضای هیئت مدیره)
 • رونوشت آخرین مدرک تحصیلی (مربوط به اعضای هیئت مدیره)
 • گواهینامه دوره های آموزشی مرتبط (برای اعضای هیئت مدیره)
 • ارائه گواهی دال بر عضویت در انجمن های علمی و فنی مهندسی
 • سوابق فعالیت در پروژه های صنعتی و معدنی (در زمینه های طراحی، مشاوره و اجرا)
 • عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان

ب. مدارک شخصیت حقیقی

 • ارائه فرم درخواست و همچنین پرسشنامه صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی
 • رونوشت هایی از شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی متقاضیان
 • سوابق فعالیت در پروژه های صنعتی و معدنی (مرتبط با طراحی، مشاوره و اجرا)
 • گواهینامه دوره های آموزشی تخصصی
 • گواهی عضویت در انجمن های علمی و فنی مهندسی و همچنین مشاوران فنی و مهندسی استان

 

 

مراحل ثبت شرکت حقوقی مهندسی

برای ثبت شرکت حقوقی مهندسی، نیاز است تا با آگاهی یافتن از قوانین روز و حاکم بر جامعه از منابع آگاه، اطلاعات مورد نیاز کسب و استخراج شود.

همان طور که از نام شرکت مهندسی برآمده است، این شرکت ها در زمینه های امور اجرایی، مهندسی، فنی و مشاوره ای فعال هستند و همچنین در حوزه های عملیات طراحی، ساخت، نظارت، نقشه کشی، اجرا و مشاوره نیز به ارائه خدمات می پردازند. پس از انتخاب نام مناسب برای شرکت مهندسی، نوع شرکت ثبت شده نیز مشخص می گردد.

در ثبت شرکت های حقوقی مهندسی می توان دو قالب زیر را برگزید:

الف. ثبت شرکت های مهندسی سهامی خاص

مدارک مورد نیاز برای ثبت یک شرکت مهندسی سهامی خاص عبارتند از:

 • ارائه اقرارنامه امضا شده شرکت مهندسی
 • ارائه دو عدد کپی از اساسنامه و همچنین دو رونوشت از اظهارنامه شرکت مهندسی (تمامی اوراق آن باید به امضای سهامداران شرکت مذکور رسیده باشد.)
 • ارائه دو نسخه صورتجلسه موسسین (نسخ می بایست به امضای سهامداران و بازرسان رسیده باشد.)
 • رونوشت هر یک از مدارک شناسایی اعضای شرکت (اعم از شناسنامه و کارت ملی)
 • مجوز شرکت مهندسی (البته تنها در صورتی که موضوع فعالیت شرکت، نیاز به مجوز داشته باشد.)

 

ب. ثبت شرکت های مهندسی با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های حقوقی مهندسی با مسئولیت محدود عبارتند از:

 • ارائه کپی مدارک هویتی کلیه اعضای شرکت (اعم از کارت ملی و شناسنامه)
 • ارائه اقرارنامه ی به امضا رسیده شرکت مهندسی
 • ارائه دو عدد رونوشت از اساسنامه و اظهارنامه شرکت مهندسی (تمامی اوراق آن می بایست به امضای سهامداران شرکت مهندسی رسیده باشد.)
 • ارائه دو نسخه صورتجلسه موسسین (صورتجلسه نیز باید به امضای سهامداران و بازرسین شرکت برسد.)
 • ارائه تاییدیه هیئت مدیره شرکت مهندسی مبنی بر غیردولتی بودن فعالیت آن
 • ارائه شرکتنامه در دو نسخه (شرکتنامه ای که توسط سهامداران شرکت متقاضی امضا شده باشد.)

 

 

ثبت شرکت حقوقی مهندسی

مهندسان از علم، ریاضیات، منطق، اقتصاد، تجربه و دانش ضمنی برای دستیابی به راه حل‌ های مناسب استفاده می ‌کنند، اما ساخت مدل ریاضی مناسب است که باعث آنالیز آن می‌شود.

در حالت معمول، راه حل ‌های منطقی مختلفی وجود دارد، لذا مهندسین باید گزینه ‌های طراحی مختلف را ارزیابی و راه حل ‌هایی را به منظور رعایت این شروط انتخاب ‌کنند. ثبت شرکت حقوقی مهندسی از منظر خدمات رسانی و جنبه علمی و مهندسی آن می تواند با نگرش بر این موضوع که جامعه نیاز به شکوفایی و پروررش استعدادها دارد، نگاهی مثبت و سازنده قلمداد شود.

 

  سؤالات احتمالی:     

1. مابه التفاوت هزینه شرکت های حقوقی مهندسی در قالب سهامی خاص و با مسئولیت محدود به چه صورت است؟

هزینه ثبت شرکت در قالب های با مسئولیت محدود و سهامی خاص تا حدودی یکسان است و تفاوت چندانی ندارد.

2. در یک شرکت مسئولیت محدود حق رای اعضا به چه نحوی است؟

هر کدام از شرکا بر اساس سهمی که در شرکت با مسئولیت محدود دارند، از حق رای برخوردار هستند. البته می ‌توان در اساسنامه، حق رای ‌ها را تغییر داد.

3. سرمایه لازم برای ثبت در شرکت های سهامی خاص  حقوقی مهندسی چگونه است؟

میزان سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل 1000000 ریال (یکصد هزار تومان) است که باید توسط خود موسسان تامین گردد. از مبلغ مذکور حداقل 35% از آن در حساب "شرکت در شرف تاسیس" نزد یکی از بانک ‌ها سپرده ‌گذاری می شود.

4. به هنگام تاسیس یک شرکت سهامی خاص حقوقی مهندسی، سرمایه گذاری چگونه است؟

تمام سرمایه یک شرکت سهامی خاص، در زمان تاسیس به طور انحصاری به وسیله موسسین تامین می ‌گردد. برای یک مدیر یک شرکت سهامی خاص، مقدور نیست که خارج از سیستم سرمایه گذاران باشد.

5. دو قالب معتبر برای ثبت شرکت های حقوقی مهندسی کدام است؟

قالب های با مسئولیت محدود و سهامی خاص برای ثبت شرکت های مهندسی گزینه های مناسبی هستند.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب