درج آگهی افزایش سرمایه ی شرکت سهامی در روزنامه کثیرالانتشار

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش سرمایه ضرورت یابد.علل افزایش سرمایه متعدد است.اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه ، امکانات مالی آن افزایش می یابد.اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدهی های خود افزوده است ؛ در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه مثبت دارایی او را بیشتر می کند.شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست ، استفاده کند.سرانجام اینکه می تواند طلب های اشخاص از خود را در قبال تخصیص سهام به آنان تهاتر کند.مجموعه این فروض را می توان در قالب دو فرض مهم عنوان کرد : تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم و تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه
پس از اخذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه ، باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،به اطلاع صاحبان سهام برسد.

- راهنمای ثبت شرکت در تهران

  • درج آگهی در روزنامه

قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.
به موجب ماده 169 لایحه قانونی 1347 : " در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آگهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد".
ماده 170 لایحه مذکور مقرر می کند:" در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کم تر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد".
به موجب ماده 171 لایحه قانونی 1347 : " گواهینامه خرید سهم مذکور در ماده فوق باید مشتمل بر نکات ذیل باشد :
1.نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت
2.مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه؛
3.تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد، با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن؛
4.نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخت شود ؛
5.مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می تواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده کند ؛
6.هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقرر شده باشد.
تبصره: گواهینامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است به امضا برسد.
در مورد دو ماده 169 و 170 باید گفت این مواد در فرضی قابلیت اجرا دارد که مجمع عمومی حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی سهام جدید از آنان سلب نکرده باشد.این نکته که در ماده 157 آیین نامه اجرای قانون 1966 فرانسه به صراحت ذکر شده است ، از مفاد ماده 172 لایحه قانونی 1347 نیز به خوبی استنتاج می شود.
به موجب ماده اخیر : " در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند، حسب مورد ، تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد". طرز تلقی مزبور کاملاَ منطقی است ، چه اگر حق تقدم صاحبان سهام به طور کامل سلب شده باشد ، انتشار آگهی به منظور دعوت از آنان برای استفاده از حق تقدم خود عمل لغوی خواهد بود.
از همراهیتان سپاسگزاریم.
گروه فکر برتر
{مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان با بهره گیری از خدمات بهینه}

واحدهای ثبتی

تغییرات: 09129352517
تاسیس: 09128578441
عمان: 09128330765
برند: 09129350317
کارت بازرگانی: 09120907459
کد اقتصادی و ارزش افزوده: 09128348466
طرح صنعتی: 09128394102
اختراع و دانش بنیان: 09128579331

تماس با ما

جردن بالاتر از اسفندیار پ۱۴۱ طبقه سوم (جهت مراجعه حضوری)
تهران، خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک 223، ساختمان فکر برتر
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000
09128330765

بهینه سازی و سئو توسط شرکت سئو ایران