نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در عصر حاضر اینترنت جایگزین تمام روش های سنتی شده است به طوری که در زمینه های اداری  نیز، امروزه تمام ادارات و سازمان ها دارای سایتهایی هستند که سهولت کار متقاضیان را مد نظر دارند. به این ترتیب ثبت شرکت به صورت آنلاین نیز امکانپذیر شد و تعداد مراجعین به سازمان ها کاهش یافته و افراد قادر می شوند تا بسیاری از کارها را به صورت غیر حضوری انجام دهند و در زمان و هزینه ی خود صرفه جویی نمایند.

نحوه ثبت شرکت

برای ثبت کردن شرکت در آغاز باید شرکایی که تصمیم به ایجاد یک شرکت دارند، به اضافه مبحث فعالیتی که برای شرکت در نظر گرفته اند و همچنین مقدار وظیفه ای که قبول کرده اند، نوع شرکت را مشخص و نسبت به مراحل ثبت شرکت اقدام نمایند.

اصلی ترین عملکرد شرکت تسهیم وظایف در قالب یک شخصیت حقوقی است، پس بررسی درباره انواع شرکت ‌ها که هر یک جنبه خاصی از وظایف را برای گردانندگان و شرکای شرکت در نظر دارند، ضروری است؛ در کنار این موارد سوژه فعالیت از قبل تعیین شده برای شرکت در مشخص کردن نوع آن بسیار مؤثر می باشد؛ زیرا در برخی مواقع نوع فعالیت شرکت، میزان خاصی از وظایف شرکا را اقتضا می‌کند و به همین دلیل است که پروانه بعضی از شغل های خاص تنها به نوع معینی از شرکت ‌ها داده می ‌شود.

 در دنباله این تحول ، نحوه ی ثبت شرکت در اداره ثبت  شرکت ها نیز از حالت سنتی خارج شده است. یعنی قبلا ارباب رجوع مراجعه مستقیم به اداره ثبت داشت و از طریق فرم مربوطه، اسامی مورد نظر را پیشنهاد می داد و این اسامی فقط در اداره ی ثبت تهران مورد بررسی قرار می گرفت، سپس متقاضی مراجعه می نمود و به صورت دستی، مدارک، صورت جلسات و اساسنامه را ارائه می کرد تا توسط کارشناس ثبت شرکتها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید در دفاتر ثبت شرکتها ثبت شود و پس از اخذ امضاهای لازم، شرکت به ثبت رسد ولی در حالت فعلی با اجرایی شدن سامانه ی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مراجعات ارباب رجوع به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ی اینترنتی http://irsherkat.ssaa.ir به طور غیر حضوری انجام می گیرد.

علاوه بر آن می توان کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و مدارک مورد لزوم بخشنامه ها و شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکتها و اطلاع رسانی های  آتی  را نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir  رصد و پیگیری نمود.

بنابراین چنانچه گقتیم برای ثبت شرکت به صورت آنلاین پس از ورود به سامانه ی http://irsherkat.ssaa.ir به قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت مراجعه کنید.فرمی پیش روی شما ظاهر می شود که باید مرحله به مرحله آن را تکمیل کنید.اطلاعات مربوط به متقاضی نخستین موضوعی است که در این فرم ها باید بنویسید .مشخصات اولیه خودتان را در فرم تکمیل کنید. انتخاب نام شرکت،نشانی شرکت،سرمایه ی شرکت ،معرفی شرکا ،مشخص نمودن سهام شرکا و معرفی شعبه های شرکت از جمله کارهایی است که قبل از رجوع به سایت می بایست راجع به آنها تصمیم گیری نهایی شده باشد.

در سایت،  اساسنامه ی شرکت را نیز باید ارایه دهید. شرکت نامه ها و اساسنامه ها ،فرم های پیش فرضی دارند که فقط باید آنها را پر کنید و در نهایت اگر خواستید می توانید قوانین مخصوص شرکت خودتان را نیز به آن اضافه کنید.سپس باید تصویر برابر اصل شده از اساسنامه  خود را در سایت اداره ی ثبت شرکت ها بار گذاری کنید.

ثبت انواع شرکت

از جمله سایرموارد قابل توجه در فرم پیش رو، انتخاب نوع شرکت است که به دلیل اهمیت آن به طور مختصر، به توضیح آنها می پردازیم. در اقسام مختلفه شرکت ها، شرکتهای تجارتی مطابق ماده 20قانون تجارت بر هفت قسم می باشند.

1)شرکت سهامی

شرکت سهامی ،شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.(م 1 ق ت).در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.

.شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود.شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.این گونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شود.

1)شرکت از زمانی تشکیل می شود که 2 یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند.بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است.تمامی افراد حقیقی و اشخاص می توانند توانایی های خود مانند سرمایه و دارایی ،تخصص و ارتباطات را در کنار یکدیگر قرار داده و جهت دستیابی به سود و منفعت به کار گیرند.این توانایی ها و دارایی،باید در قالب قراردادی بین افراد شرکت کننده تعریف شود.لذا از نظر مقررات و ضوابط اداری ،طی نمودن مراحلی چند جهت تاسیس یک شرکت یا موسسه ضروری است که از جمله اولین اقدامات، اقدام ثبت شرکت می باشد.یعنی فرایندی که طی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی را مابین خود امضا می کنند که این قرارداد دربر گیرنده ی قواعدی برای تعامل این اشخاص با یکدیگر و همچنین با اشخاص ثالث (خارج شرکت)باشد.

2)شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ،شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است(م 94ق ت )در اسم شرکت باید عبارت شرکت تضامنی (با مسئولیت محدود)قید شود.

3)شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود:اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد ،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.(م 116ق ت)

4)شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی  تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.شریک با مسئولیت  محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده ویا بایستی بگذارد.در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط)و لاقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود.

5)شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا ی سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.شرکا ی سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.(م 162 ق ت)

6)شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک ازشرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است.(م 183 ق ت)

7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکا، مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.(م190ق ت)

در کنار شرکتها که به کار تجارت اشتغال دازند قانونگذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می باشد جهت انجام اموری که جنبه ی غیر تجاری دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه و خدماتی پیش بینی نموده است که در سایت مذکور نیز به عنوان گزینه ای برای انتخاب آمده است.ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری ،موسسه غیر تجاری را چنین تعریف نموده است :مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584ق ت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

وقتی اطلاعات نهایی به طور کامل و با دقت توسط متقاضی وارد رایانه شد ،رایانه تایید پذیرش را به متقاضی نشان می دهد که متقاضی باید به دقت آن را مطالعه کند.لذا،متقاضیان با مراجعه به سایت ثبت شرکتها، نام شرکت را پیشنهاد می دهندکه این بررسی و تایید نام مربوطه ،در مرکز استان صورت می پذیرد.بنابراین ،از قابلیت های سودمندی که با ثبت نام کردن اینترنتی به دست می آید استفاده از همین فهرست پیگیری است که می توان به راحتی پیگیر پاسخ درخواست خود شد.

بعد از بررسی نام و تایید نام ،متقاضی 3 ماه فرصت دارد در خصوص نام پیشنهادی،مدارک خود را از قبیل اساسنامه،از طریق سایت تهیه و صورت جلسات مورد نیاز را تشکیل دهد و پس از اخذ مجوزهای لازم و افتتاح حساب و مجوز از بانک از طریق سامانه ،نسبت به تکمیل اطلاعات لازم و ارسال مدارک ،از طریق پست اقدام نماید(دیگر نیازبه مراجعه ندارد).سپس کارشناس حقوقی بررسی می نماید ،اگر ایراد داشت برگشت می زند و در سامانه قید می کند و رفع اصلاحیه می نماید و اگر تایید شد ،هم از طریق سامانه پیامک می رود و هم می تواند شخص متقاضی به سایت مراجعه  کند تا برای امضا ذیل دفتر، پس از تایید مسئول مربوطه اقدام نماید.       

از این جا به بعد کار اصلی به پایان می رسد و می بایست به عنوان اقدام آخر به چاپ آگهی در روزنامه ی رسمی اقدام نماید.

لذا با اینترنتی شدن روند ثبت شرکت، این کار دیگر کاری طاقت فرسا نیست ، بلکه با الکترونیکی شدن آن، دیگر کمتر نیازی به موسسه های ثبت شرکت وجود دارد و شخص متقاضی با پر کردن فرم مربوطه که حاوی اطلاعات مربوط به متقاضی و شرکت می باشد ،می تواند به راحتی به ثبت شرکت اقدام نماید.

موسسه حقوقی فکر برتر، راهنمای ثبت شرکت در تهران با سال‌ ها سابقه، می تواند در بازه زمانی کوتاهی شرکت شما را ثبت نماید تا شما بتوانید از مزایای قانونی که برای شرکت های ثبت شده وجود دارد هر چه زودتر بهره مند شوید.

استعلام شماره ثبت شرکت

هر شرکت پس از ثبت شدن به جهت استعلام گیری آن دارای شماره ثبت منحصر به فردی است. این شماره ثبت همانند شماره شناسنامه اشخاص می باشد که به وسیله کارشناسان ثبت شرکت و یا اداره ثبت شرکتها، مراحل ثبت آن طی می گردد و در نهایت شماره ثبت به فرد مورد نظر ارائه می شود.

سامانه استعلام شماره ثبت شرکتها

افراد می توانند از طریق سامانه استعلام شماره ثبت شرکتها که در متن ذیل آمده است استعلام گیری را آغاز کنند:

 • مراجعه به سامانه ثبت شرکتها به نشانیssaa.ir و کامل نمودن فیلد مورد نظر به منظور دریافت استعلام
 • مراجعه به سازمان معتبر به آدرس ir و تکمیل نام، شناسه ملی، شماره ثبت و مطمئن بودن از ثبت شرکت
 • مراجعه به سامانه روزنامه رسمی به نشانیir و پر کردن گزینه های نام شرکت و شماره ملی به منظور دریافت اطلاعات

این نکته را به یاد داشته باشید که اگر نام شخصیت حقوقی مطرح شده، به صورت کامل و دقیق وارد نگردد، سامانه کلیه مؤسسات و شرکت هایی که آن حروف در اسمشان وجود دارد را نشان می دهد و احتمال دارد که صدها نام برای شما لیست شود.

بنابراین، ضروری است که روی توضیحاتی که در سامانه استعلام شماره ثبت شرکتها از مؤسسه یا شرکت مطرح شده پدیدار شده است کلیک کرده تا کلیه مشخصات آن، به نمایش گذاشته شود.

موسسه حقوقی فکر برتر با داشتن کادری متخصص و زبده در زمینه ثبت شرکت مفتخر است تا با ارائه هر گونه خدمات کارگشای کلیه افراد جامعه در زمینه ثبت شرکت، ثبت تغییرات و... باشد.

سامانه تنظیم هوشمند صورت جلسات فکر برتر

یکی از اصلی ترین مشکلات مؤسسات و شرکتها در ایران، تنظیم صورت جلسات مطابق با قوانین تجارت است. موضوع حیاتی تر از آن مطابقت داشتن صورت جلسات با آخرین بخشنامه ها، توضیحات درست کارشناسان و مدیران محترم اداره ثبت شرکتها از قانون تجارت می باشد.

تحویل دادن صورت جلسات بی نقص و دقیق، بهترین گزینه برای رفع تمامی مشکلات اساسی این موضوع می باشد. برای تنظیم نمودن صورت جلسات و وارد کردن داده ها در سامانه ثبت شرکتها به صورت دستی، به وجود آمدن اشتباه کاری اجتناب ناپذیر است.

سامانه تنظیم هوشمند صورت جلسات فکر برتر اولین سامانه در ایران است که کلیه صورتجلسات اشخاص حقوقی را تنظیم می نماید. وجود این سامانه برای کارشناسان، مؤسسات حقوقی، وکلا، حقوق دانان و دیگر شرکت ها بسیار راه گشا می باشد.

مشاوره ثبت شرکت آنلاین

مشاوره ثبت شرکت به صورت آنلاین در جهت ثبت، مدارک، شرایط، خدمات تکمیلی ثبت آنلاین شرکت در کمترین زمان ممکن با مناسب ترین هزینه و قیمت برای متقاضیان گرامی محیا می باشد. به جهت ثبت نمودن شرکت به صورت آنلاین، تنها باید از طریق مراجعه به وب سایت https://companyregister.ir/ و از طریق راه های ارتباطی موجود در آن جهت مشاوره ثبت شرکت به صورت آنلاین اقدام نمایید. موسسه حقوقی فکر برتر کلیه خدمات ثبت آنلاین انواع شرکت های تجاری از جمله: سهامی خاص، عام، تضامنی، مسئولیت محدود، نسبی، تعاونی، مختلط سهامی و غیر سهامی را انجام می دهد.

چکیده ای درباره ثبت، تغییرات و انحلال شرکتها

در این بخش تصمیم داریم به صورت خلاصه چکیده ای درباره ثبت، تغییرات و انحلال شرکتها را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. هر شرکت تازه تأسیس تجاری یا غیر تجاری می تواند از طریق مراجعه به سامانه ثبت شرکتها، مؤسسه یا شرکت خود را ثبت نماید و تنها شرکت های ثبت شده می توانند از مزیت هایی که قانون برای آنها در نظر گرفته استفاده کنند‌. شما می توانید با ثبت شرکت به پیشبرد اهداف خود کمک نمایید. همچنین این ثبت بهترین شیوه برای اجرای فعالیت های سودآور سازماندهی شده و گسترده می باشد. در این بخش به تعدادی از مزایای ثبت شرکت اشاره می کنیم:

 • فعالیت رسمی و قانونی
 • امکان شرکت در مناقصات و مزایدات
 • اخذ و اعطا نمایندگی رسمی
 • اخذ مجوزها، امتیازات و اعتبارات

تغییرات شرکت

هر مؤسسه یا شرکتی می تواند به دلایل مختلفی تغییراتی را در شرکت اعمال نماید این تغییرات عبارتند از:

 • تغيير موضوع اساسنامه
 • نقل و انتقال سهام
 • تغيير آدرس
 • ايجاد شعبه
 • افزايش سرمايه
 • انحلال شركت

به عنوان مثال بعد از مدتی شرکت تصمیم به جابجایی مکان می گیرد و در صورتی که آدرس تغییر کند این موضوع باید به ثبت برسد. شما می توانید تغییرات شرکت را از طریق مؤسسات حقوقی در کمتر از یک روز به ثبت برسانید.

انحلال شرکت

انحلال شرکت به معنای پایان دادن به حیات تجاری آن می باشد. این موضوع به دلایل اجباری یا اختیاری اتفاق می‌افتد. تصمیم منحل‌کردن مؤسسات و شرکت های تجاری از طریق مجمع عمومی فوق‌العاده و با رأی اکثریت حضار گرفته می ‌شود. بعد از قطعی‌ شدن انحلال، نوبت به مشخص شدن مدیر تصفیه می رسد. این فرد وکیل شرکت به منظور انجام ‌دادن تمامی کارهای مرتبط با انحلال انتخاب می گردد.

 

ثبت شرکت با هوش مصنوعی

هوش مصنوعی یک فناوری پیشرفته است که معمولاً توسط مجموعه‌ای از الگوریتم ‌ها، رایانه ‌ها یا روبات ‌ها اجرا می‌شود و از داده‌ های بلادرنگ برای شبیه ‌سازی هوش انسانی استفاده می‌کند. این هوش طوری برنامه ریزی شده است که درست مانند یک انسان واقعی و زنده فکر کند، عمل کند و پاسخ دهد. امروزه نرم افزار هوش مصنوعی می تواند گردش کارهای بسیاری را بهبود بخشد. محبوبیت هوش مصنوعی در حال افزایش است و می توان از آن در صنایع مختلفی از جمله ثبت شرکت با هوش مصنوعی استفاده کرد.

زمانی که افراد به امور ثبتی شرکت می پردازند ممکن است در وارد کردن داده ها کوچک ترین اشتباهی را انجام دهند و حتی آگاه نباشند که مسیر درست مراحل ثبت چگونه است. اشتباه وارد کردن اطلاعات باعث هدر رفتن زمانی مفید می شود که فرد اگر به صورت صحیح داده را وارد می کرد زودتر به نتیجه می رسید؛ اما حال باید به اصلاح آن بپردازد، زیرا قطعاً به دلیل اشتباه، درخواست ثبت شرکت عودت داده می شود.

اما هوش مصنوعی تمامی داده های قوانین و مقررات ثبت شرکت ها را به صورت کامل در اختیار دارد. به همین دلیل در ورود اطلاعات دچار هیچ گونه خطایی نمی شود و به عبارتی خطای انسانی را بسیار کاهش داده است. با اطلاعات وارد شده به این ربات ها تمامی امور به درستی و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شوند.

Ai به فناوری های هوش مصنوعی هوشمند معروف است به همین دلیل می تواند اطلاعات لازم را جمع آوری کرده و در عرض چند دقیقه نتیجه درست را دریافت کند. کاری که معمولاً انسان ها زمان بیشتری را برای آن صرف می کنند به همین جهت است که در زمان کمتری کارهای واگذار شده را انجام می دهند.

مدیران شرکت ها با ارائه بهترین و کامل ترین اطلاعات به هوش مصنوعی، آن ها می‌توانند نتایج را به‌ طور دقیق پیش‌بینی، مشکلات را حل و عملکردهای خود را به درستی انجام دهند.

مدیران مؤسسات، هوش مصنوعی را با یک چت بات در وب سایت خود ادغام می کنند تا کارهای مربوطه مانند ثبت شرکت را به صورت صحیح انجام دهند. ناگفته نماند ثبت شرکت با هوش مصنوعی هزینه کمتری را برای شما خواهد داشت؛ زیرا به دلیل عدم اشتباه شما مجبور به پرداخت هزینه های مالی اضافی نخواهید شد.

موسسه حقوقی فکر برتر یکی از مؤسسات در ایران است که از این فناوری نوظهور برای کارهای مختلفی اعم از ثبت شرکت ها بهره می گیرد. این مؤسسه با خدماتی از جمله ثبت شرکت با هوش مصنوعی قادر است از کلیه مراحل ثبت به صورت حرفه ای عبور نماید و در کوتاه ترین زمان شرکت را به ثبت برساند.

نتیجه گیری

در این نگارش سعی کردیم تا شما را با مراحل ثبت شرکت در سامانه اداره ثبت که یکی از دغدغه های افرادی است که تصمیم به تأسیس شرکت دارند آشنا کنیم. در این مقاله کلیه جوانب و جزئیات به زبانی ساده در مورد ثبت، تغییرات و انحلال شرکت ها بیان شده است. در این مرحله شما درک صحیحی از این موضوعات پیدا کرده اید اما اگر بخواهید برای هر یک از آن ها زمان بگذارید چون به صورت تخصصی در این زمینه اطلاعاتی ندارید ممکن است کار شما بسیار زمان بر باشد و حتی به نتیجه دلخواه هم نرسد. شما با همکاری موسسه حقوقی فکر برتر می توانید کلیه امور مرتبط با شرکت را بدون کوچک ترین دغدغه و در سریع ترین زمان ممکن انجام دهید.

همچنین، بیان کردیم که هوش مصنوعی قادر است کارهای بسیاری را با وارد کردن داده های مرتبط انجام دهد. AI نسبت به انسان در اجرای کارهایش خطای کمتری دارد و به همین دلیل می تواند در پروسه انجام امور سریع تر به نتیجه برسد.

از طرفی کارهایی که از طریق هوش مصنوعی انجام می شود قیمت مقرون به صرفه تری دارد؛ زیرا ربات دچار اشتباه نمی شود که فرد مجبور به پرداخت هزینه های اضافی گردد.

در ایران تعدادی از شرکت ها و مؤسسات از این فناوری استفاده می کنند و آن را با یک چت بات در سایت خود ترکیب می نمایند. این گونه کارهایی که به واسطه هوش مصنوعی انجام می شود هم از دقت و هم از سرعت بالایی برخوردار است.

در این بخش به هدف ثبت شرکت، مزایا و مدارک مورد نیاز آن اشاره داشتیم با مطالعه این قسمت متوجه شده اید که ثبت کردن تا چه اندازه می تواند به پیشبرد کسب و کار شما کمک کند. حال اگر قصد ثبت شرکت با هوش مصنوعی را دارید می توانید با مراجعه به سایت موسسه حقوقی فکر برتر و تماس با کارشناسان مربوطه سفارش ثبت شرکت خود را اعلام نمایید.

 

واحدهای ثبتی

تغییرات: 09129352517
تاسیس: 09128578441
عمان: 09128330765
برند: 09129350317
کارت بازرگانی: 09120907459
کد اقتصادی و ارزش افزوده: 09128348466
طرح صنعتی: 09128394102
اختراع و دانش بنیان: 09128579331

تماس با ما

جردن بالاتر از اسفندیار پ۱۴۱ طبقه سوم (جهت مراجعه حضوری)
تهران، خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، پلاک 223، ساختمان فکر برتر
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000
09128330765

بهینه سازی و سئو توسط شرکت سئو ایران