امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت با مسئولیت محدود ، به اصطلاح شرکت دوستانه و خانوادگی است که بیشتر بین افرادی که با هم دوست و روابط مالی دارند تشکیل می شود.
ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است :
" شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقطتا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است ".
در شرکت های بامسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی، کل سرمایه نقدی می بایست در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیرنقدی نیز ارزیابی و تسلیم شده باشد. در حالی که در شرکت های سهامی، می توان با پرداخت 35% سرمایه به صورت نقد و تعهد بقیه اقدام به تاسیس شرکت نمود.

  • مسئولیت مدنی شرکت :

توجه به نقش مسئولیت مدنی در برقراری نظم اجتماعی این اندیشه را در ذهن می پروراند که همان انگیزه هایی که قانونگذاران را به فرض شخصیت حقوقی برای شرکت تجاری ترغیب نموده ، برای فرض مسئولیت مدنی شرکت تجاری نیز موجود است.
درست است که فعل زیانبار را اشخاص حقیقی انجام می دهند اما در جایی که میان فعل شخص حقیقی و شرکت کم و بیش ارتباط وجود دارد، می توان فرض نمود که فعل زیانبار را شخص حقوقی مرتکب شده است. در این صورت مدیران شرکت تجاری نسبت به اعمال خود و ماموران شرکت نظارت و مراقبت بیشتری را معمول می دارند و به علاوه برای زیان دیده فرصت بیشتری برای مطالبه خسارت فراهم می گردد.
مسئولیت مدنی شرکت بامسئولیت محدود نیز متوجه سهامداران، مدیر یا مدیرانی است که قصور یا تخلف متوجه آن هااست . به عنوان مثال چنانچه در اثر عدم پرداخت سرمایه نقدی یا عدم ایفای تعهدات ناشی از فهرست سرمایه غیرنقدی شرکت دچار بطلان شود مسئولیت ناشی از آن برعهده شریک یا مدیری خواهد بود که بطلان مستند به عمل او است و علاوه بر آن ها هیات نظارت نیز در چنین حالتی قاصر قلمداد گردیده و در قبال سایر شرکاء و اشخاص ثالث مسئولیت دارد.
مطابق ماده 100 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 ( پرداخت سرمایه نقد و ارزیابی و تسلیم سرمایه غیرنقد ) و 97 ( قید مبلغ سرمایه غیرنقد ارزیابی شده در شرکتنامه ) تشکیل شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
علاوه بر مسئولیت به خاطر بطلان شرکت، ممکن است موسسین و دست اندرکاران تاسیس شرکت، به دلایل دیگر نیز متحمل مسئولیت گردند. این دلایل لزوماَ باعث بطلان شرکت نگردیده و صرفاَ شخص یا اشخاص درگیر در امر تاسیس را مسئول می سازد.

  • مسئولیت کیفری شرکت :

مجازات شرکت تجاری، سرعت اعمال مجازات را بیشتر می کند زیرا دادگاه پس از احراز وقوع جرم، ناگزیر از آن نیست که در میان اشخاص متعدد به جستجوی عامل یا عاملین ارتکاب آن بپردازد. اینک باید انتظار داشت که سازمان درونی شرکت تجاری اثر مجازات را به عامل یا عاملین حقیقی ارتکاب جرم منتقل نماید زیرا در این صورت هدف مجازات برآورده شده است. متقابلاَ چنانچه انتقال اثر مجازات به مجرمین، ناممکن یا بسیار دشوار باشد، به معنی مصونیت مجرمین و تحمل آثار مجازات از سوی کسانی است که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته اند. نتیجه اینکه راجع به آثار مجازات شرکت تجاری نمی توان حکم واحدی صادر نمود و مقنن باید در هر مورد با توجه به نوع جرم، میزان و نوع مجازات و سایر عوامل موثر در قضیه، تصمیم بگیرد که تحمیل مجازات به شخصیت حقوقی مالاَ هدف مجازات را تامین می کند یا خیر.
در شرکت با مسئولیت محدود، شخص ممکن است در حین تشکیل شرکت، به منظور گرفتن امتیاز و یا گواهی و یا ثبت سندی در رابطه با تشکیل شرکت مرتکب جعل یا پرداخت رشوه گردد که در این صورت قوانین کیفری بر عمل وی حکومت خواهند نمود.
مسئولیت کیفری شرکت که ناظر به تقلب، کلاهبرداری ، خیانت و یا عمل مزورانه موسسین، مدیران و هیات نظارت باشد طبق ماده 115 قانون تجارت شامل موارد ذیل است :

  • موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت ها بدهند اظهار کرده باشند.
  • کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
  • مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

کسانی که کلاهبردار محسوب شوند؛ طبق ماده ( 238) قانون مجازات عمومی به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

مقالات مرتبط

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000