ثبت شرکت فنی مهندسی

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

امروزه حوزه فعالیت ثبت شرکت فنی مهندسی، با توجه به تخصصی و پیچیده شدن کسب و کارها، خواهان بسیاری یافته است و جمع کثیری از مهندسین، متخصصین و علاقه مندان حیطه های فنی و مهندسی، مکانیکی، فناوری اطلاعات، معماری، ساختمانی و ساخت و ساز و موارد مشابه را به ثبت شرکت هایشان ترغیب کرده است.

شرکت های مهندسی اغلب به امور اجرایی، مهندسی، فنی و مشاوره اقدام می کنند و در زمینه عملیاتی طراحی، ساخت و ساز، نظارت، نقشه کشی، اجرای عملیاتی و مشاوره فعالیت دارند. 

نکاتی در خصوص انتخاب نام برای شرکت مهندسی

 • نام شرکت باید دارای ریشه فارسی باشد و به زبان لاتین نباشد.
 • نام شرکت باید نامی خاص باشد و مطابق با قوانین و ضوابط موجود تکراری نباشد.
 • در گزینش نام مناسب برای ثبت شرکت از صورت حروفی الفبا انتخاب شود. عدم استفاده کردن از حروف اول چند کلمه به عنوان یک اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف نیز از شرایط دیگر انتخاب نام است.
 • امکان قرار دادن نام های مهندسی، فنی مهندسی، مهندسین و گروه مهندسین در ابتدای نام یک شرکت مهندسی است.
 • اگر شخص متقاضی ثبت شرکت مهندسی، مایل به قرار گرفتن واژه های مهندسی یا فنی مهندسی در نام شرکت خود باشد، نیاز به یک مدرک مهندسی یا فنی مهندسی در زمان ارائه مدارک برای ثبت شرکت خواهد بود.
 • بکارگیری کلمه مهندسین به این معنی است که شرکت متقاضی ثبت دارای بیش از یک مهندس است، پس در زمان ارائه مدارک جهت ثبت شرکت می بایست بیش از یک مدرک مهندسی ارائه شود.
 • استفاده کردن از واژه های گروه مهندسین بدین معناست که گروهی از مهندسین در شرکت فعال هستند و می بایست تمام اعضای شرکت دارای مدرک مهندسی باشند و به هنگام ثبت شرکت و ارائه مدارک ثبتی، مدارک تحصیلی مهندسی کلیه اعضای شرکت نیز به اداره ثبت شرکت ارائه گردد.

 ثبت و تاسیس شرکت فنی مهندسی

در ثبت شرکت فنی مهندسی باید به این مهم توجه داشت که نام های مذکور می بایست به نحوی کنار نام اصلی شرکت به کار برده شود که با نحوه فعالیت شخص متقاضی مرتبط باشد. لازم به ذکر است که در صورت استفاده از نام های فوق الذکر (یعنی کلمات مهندسی بکار رفته در نام یک شرکت) جهت ثبت شرکت باید مدرک تحصیلی مرتبطی ارائه گردد. به عنوان مثال چنانچه افراد متقاضی ثبت شرکت مهندسی آی تی یا فناوری اطلاعات (IT) باشند، باید مدرک تحصیلی کامپیوتر و یا آی تی داشته باشند.

همچنین در ثبت شرکت های مهندسی باید در ابتدای امر، موضوع فعالیت به طور صحیح و کامل مشخص گردد. موضوع فعالیت شرکت های مهندسی در حالت معمول و کلی به صورت اجرایی، فنی، مشاوره ای و مهندسی است و زمینه های فعالیت آن هم می تواند طراحی، اجرا، ساخت، نظارت و مشاوره باشد.

لازم به ذکر است که تعلل در تعیین کردن این موارد می تواند پاره ای مسائل را منجر شود و روند ثبت شرکت مهندسی را طولانی تر سازد. لذا بهره گیری از یک مشاور متخصص می تواند در تصمیم گیری و انتخاب صحیح تر این موضوع بسیار کمک کننده باشد.

 اسناد و مدارک دریافت جواز تاسیس شرکت های مهندسی

در تاسیس شرکت های مهندسی، متقاضی می بایست اقدام به اخذ جواز کند.

برای این منظور می توان به دو روش زیر عمل کرد:

الف. چنانچه فرد متقاضی حقیقی باشد (از اعضای اصلی شرکت باشد)

 • ارائه رونوشت های کارت ملی، شناسنامه و مدرک تحصیلی متقاضی
 • ارائه سوابق کاری شرکت مهندسی در پروژه ها و طرح های مرتبط (طراحی، مشاوره، اجرا، امور صنعتی و مهندسی)
 • تکمیل فرم درخواست و پرسشنامه صدور جواز تاسیس شرکت مهندسی
 • ارائه گواهی دوره های آموزشی مرتبط با تخصص و مهارت مهندسی (در انواع کوتاه مدت و بلند مدت)
 • ارائه گواهی عضویت فرد متقاضی در انجمن های علمی، فنی و مهندسی
 • ارائه مدرک عضویت شخص متقاضی در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان محل سکونت

 ب. چنانچه متقاضی ثبت شرکت فردی حقوقی باشد (از اعضای اصلی شرکت نباشد)

 • تکمیل فرم درخواست و پرسشنامه صدور جواز تاسیس شرکت مهندسی
 • ارائه اساسنامه شرکت مهندسی
 • ارائه آگهی تاسیس شرکت مهندسی در روزنامه ها (رسمی و روزنامه کثیرالانتشار)
 • درج کردن آخرین تغییرات شرکت مهندسی در روزنامه رسمی
 • ارائه اظهارنامه ثبت شرکت مهندسی
 • ارائه رونوشت های مدارک اعم از شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره شرکت مهندسی
 • ارائه گواهی دوره های آموزشی مرتبط هر یک از اعضای هیئت مدیره شرکت مهندسی
 • ارائه گواهی عضویت انجمن های علمی، مهندسی و فنی
 • ارائه سوابق کاری و اجرایی شرکت مهندسی در بخش های گوناگون پروژه های صنعتی، مهندسی، معدنی، طراحی، مشاوره و اجرا
 • ارائه مدارک عضویت انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان محل سکونت متقاضی ثبت شرکت مهندسی

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت یک شرکت مهندسی سهامی خاص

شرکت سهامی خاص گونه‌ ای از شرکت های سهامی است که سهام آن قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست و سهام در شرکت های سهامی خاص توسط مردم به راحتی قابل معامله است. در هنگام تشکیل چنین شرکتی باید همه سرمایه آن در هنگام تاسیس توسط موسسان تامین گردد و بخشی از سرمایه آن در بانک سپرده ‌گذاری شود.

 • ارائه اقرارنامه امضا شده و دو رونوشت از اساسنامه شرکت مهندسی که تمامی اوراق آن می بایست به امضای سهامداران شرکت رسیده باشد.
 • ارائه دو نسخه از اظهارنامه شرکت مهندسی که تمامی اوراق آن به امضای سهامداران شرکت رسیده باشد. همچنین ارائه دو رونوشت از صورتجلسه موسسین که توسط سهامداران و بازرسان امضا شده است نیز از الزامات است.
 • ارائه رونوشت مدارک شناسایی اعضای شرکت (شناسنامه و کارت ملی)
 • در صورتی که موضوع فعالیت شرکت، نیاز به مجوز داشته است، ارائه مجوز شرکت هم الزامی است.

 مدارک لازم برای ثبت شرکت های مهندسی با مسئولیت محدود

 • ارائه یک عدد رونوشت از مدارک هویتی کلیه اعضای شرکت (کارت ملی و شناسنامه)
 • ارائه اقرارنامه شرکت مهندسی امضا شده توسط هر یک از اعضای شرکت و همچنین ارائه دو نسخه از اساسنامه و اظهارنامه و شرکتنامه شرکت مهندسی مورد نظر که تمامی اوراق آن به امضای سهامداران شرکت رسیده است.
 • ارائه دو نسخه صورتجلسه موسسان که به امضای سهامداران و همچنین بازرسین رسیده باشد.
 • ارائه تاییدیه هیئت مدیره شرکت مهندسی مبنی بر غیردولتی بودن فعالیت شرکت

 

   سؤالات احتمالی:      

1. برای ثبت شرکت فنی مهندسی به مدرک تحصیلی مرتبط نیاز است؟

خیر، در ثبت شرکت فنی مهندسی نیاز به ارائه مدرک تحصیلی نیست.

2. افزایش سرمایه در شرکت ‌های سهامی خاص فنی مهندسی در حالت کلی چگونه است؟

از آنجایی که صاحبان شرکت سهامی خاص فنی مهندسی قادرند تا 10 برابر سرمایه ثبت شده خود از سیستم بانکی کشور وام بگیرند لذا به هنگام اخذ تسهیلات در حالت معمول باید افزایش سرمایه داشته باشند.

3. ثبت شرکت های فنی مهندسی به چند شیوه عمل می شود؟

ثبت شرکت های فنی مهندسی در دو قالب شرکت های مهندسی سهامی خاص و با مسئولیت محدود صورت می پذیرد.

4. در شرایط ثبت شرکت های فنی مهندسی در قالب سهامی خاص تعداد اعضا چگونه است؟

در این شرکت ها، تعداد اعضای شرکت فنی مهندسی باید حداقل 5 نفر باشد که از این تعداد دو نفر بازرس هستند.

5. شرایط سرمایه گذاری در شرکت های سهامی خاص فنی مهندسی چگونه است؟

مبلغ اولیه سرمایه شرکت 1000000 ریال است و سرمایه پرداختی نیز می بایست 35% به شکل نقدی باشد.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب