امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

نام شرکت عنوانی است که جهت شناسایی شرکت تعیین می شود. انتخاب و ثبت نام شرکت، یکی از مهم ترین و اساسی ترین مراحل در ثبت شرکت است که به دقت بسیار بالا نیاز دارد، چرا که انتخاب نام مناسب برای شرکت می تواند تمایز آشکاری بین شما و رقبا ایجاد کند. این در حالی است که شرکت هایی که نام کلیشه ای دارند و یا نام خود را تغییر می دهند در نظر دیگران از لحاظ تجاری و کسب و کار به شدت غیر حرفه ای به نظر می آیند.

 

تعیین نام هر شخصیت حقوقی همراه با ثبت هر شرکت یا موسسه، منوط به رعایت کلیه ی قوانین و دستورات مربوطه و عندالاقتضاء اخد مجوزهای لازم و ارائه ی کلیه ی مدارک ثبت شرکت خواهد بود.

متقاضیان ثبت نام شرکت با مراجعه به سامانه http://www.irsherkat.ssaa.ir و مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی و تکمیل اطلاعات خواسته شده، می بایست 5 نام را انتخاب و در سامانه درج نمایند تا پس از بررسی، کارشناس مربوطه یکی از نام ها را به ترتیب اولویت مورد تایید قرار دهد. چنانچه نتیجه کارشناسی نام، نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی باشد، مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید و در صورتیکه متقاضی به نتیجه کارشناسی نام اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض، به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده نام اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد.

در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد، متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوطه مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل، به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید. نظریه مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نظر نهایی محسوب می شود.

در انتخاب نام شرکت برای ثبت باید به نکات ذیل توجه داشت:

 • دارای سابقه ثبت نباشد.
 • دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
 • جهت تعیین اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
 • لاتین نباشد.
 • واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد. (در صورت ابهام در خصوص نداشتن معادل فارسی می توان به بانک اطلاعاتی یا کتاب های مرجع و لغت نامه های زبان و ادب فارسی مراجعه نمود و در غیر این صورت از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام کرد).
 • در انتخاب اسامی، از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراَ تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد استفاده نشود.
 • استفاده از اسامی مشهوره که باعث فریب افکار عمومی می شود ممنوع می باشد.
 • از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
 • در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
 • برای انتخاب نام شرکت، نباید از کلمات کلیشه ای و خسته کننده استفاده کرد.
 • استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
 • اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
 • استفاده از کلماتی از قبیل بنیاد، انجمن، کانون، تشکل، بانک، بهداشت، گمرک، ارشاد، تبلیغ، لیزینگ و... در نام شرکت یا موسسه، مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد.
 • استفاده از اسامی ائمه و نام های متبرکه در موسسات خیریه، فرهنگی و شرکت های خدمات زیارتی پس از اخذ مجوز و در صورت رعایت سایر موارد، ممکن می باشد.
 • جهت ثبت شرکت های تعاونی، ابتدا باید نام پیشنهادی از مراجع وزارت تعاون طی نامه ای جداگانه درخواست گردد.
 • کلماتی از قبیل ساختمانی، بازرگانی، تجاری، مهندسی، مهندسی مشاور، حقوقی، تولیدی و... شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می شود و در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه، جزئی از نام محسوب نمی شود.

به موجب دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی:

_نام اشخاص حقوقی عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند.(ماده 2)
_اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.(ماده 3)
_مهلت اعتبار نام تاییدشده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است. در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد. این مدت برای شرکت های سهامی عام 6 ماه از تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.(ماده 4)
_نام شخص حقوقی ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم، مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس (تام، ناقص حرکتی، لفظی) آن را ندارد این حق پس از انحلال و ختم تصفیه منتفی می شود.(ماده 5)

_نام پیشنهادی اشخاص حقوقی در موارد ذیل قابل تایید نمی باشد:
1-نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
2-نام هایی که در آن از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
3-نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشد.
4-نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، کشور، ناجا، نزاجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی؛
5-هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.(ماده 6)
تبصره-واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.

_در تعیین نام اشخاص حقوقی، معیارهای ذیل لازم الرعایه است:
1-چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ان، ون، ین، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
2-چنانچه نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد، امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
3-واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند پذیرفته نمی شوند.
4-اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل نوین، برتر، برترین، نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
5-اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی، باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
تبصره-چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد، فقط در صورت ارائه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره، قابل ثبت است.

_نام های تایید شده، قابل انتقال به غیر نمی باشد.(ماده 9)
_نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورتجلسه ای که با رعایت قوانین، مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می شود قابل تغییر خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

- نحوه ثبت شرکت دانش بنیان

- نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها

- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

در صورت نیاز به مشاوره و پیشنهاد نام شرکت، با کارشناسان زبده و مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید. تیم تخصصی ما در انتخاب نامی شایسته همراه شما خواهند بود. 42143-021

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42017
021-42037000