امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اصولاَ شرکت ها به لحاظ تشکیل و پیدا کردن شخصیت حقوقی، تابع قانون کشور محل تشکیل خود هستند. طبق قانون ثبت شرکت ها (1310)، هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در این کشور باشد، ایرانی محسوب می شود .( ماده 1 ) . اما شرکت هایی نیز که در کشورهای دیگر تاسیس شده و در آن جا دارای شخصیت حقوقی شده اند که به همین عنوان در ایران معتبر شناخته می شوند و می توانند با اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی قرارداد منعقد کنند و در مراجع قضایی و داوری طرف دعوی قرار گیرند. ولی هر گاه شرکت های خارجی بخواهند در ایران از طریق شعبه یا نمایندگی به فعالیت بپردازند، بایستی در تهران به ثبت برسند. ( ماده 3 ).

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تعریف :
همان طور که می دانیم ، وجه مشترک انواع شرکت های تجاری عبارت از آن است که سرمایه شرکا در قالب شخصیت فرضی شرکت به سرمایه ای واحد تبدیل شده و آنگاه سود ناشی از فعالیت شرکت میان شرکا تقسیم می گردد. بنابراین با تعریفی که از شرکت تجاری ارائه شده است (شرکت تجاری عبارت است از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند) ، ضعف مهم هر یک از شرکا کمبود سرمایه است و اجتماع سرمایه شرکای متعدد این ضعف را جبران می کند.
کنسرسیوم نیز در حقیقت نوعی شرکت است اما انگیزه ایجاد آن کمبود سرمایه نیست بلکه ضعف هر یک از شرکا در توانایی انجام کاری معین است و این ضعف از طریق اجتماع توانایی های محدود ( اعم از اینکه متنوع یا غیر متنوع باشد ) جبران می گردد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قبلاَ اشاره شد که هر شرکتی که تشکیل می شود موقعی دارای رسمیت است که به ثبت رسیده باشد. لذا ، فعالیت شرکتی قانونی شمرده می شود که به ثبت رسیده باشد و در حقیقت می توان گفت که به موجب قانون ثبت شرکت ها الزامی و اجباری است.
بعد از ثبت شرکت و شروع فعالیت شرکت ها، می توان تغییرات و تصمیماتی را در شرکت به انجام رسانید. بر اساس مقررات ، تغییراتی که به نحوی با اطلاعات اشخاص حقیقی و سرمایه آن ها مرتبط باشد مستلزم ثبت تغییرات و ارسال یک نسخه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت های محل ثبت می باشد.
بنا بر آنچه گفته شد، موارد ذیل در شرکت های تجاری نیاز به ثبت و آگهی دارند :
1. ثبت اصل شرکت و اعلان خلاصه شرکت نامه و منضمات آن ظرف ماه اول تشکیل ( ماده 197، 195 ق. ت )

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در مورد اهلیت شرکت های تجاری، اولین و مهم ترین نکته ی حائز اهمیت این است که اشخاص حقوقی دارای اهلیت هستند. شرکت های تجاری صرف نظر از موضوعی که برای انجام آن تشکیل شده اند اهلیت شرکت در یک شرکت تجاری دیگر را نیز دارا هستند . بنابراین ممکن است همه شرکای یک شرکت تجاری، شرکت تجاری باشند همچنانکه ممکن است بعضی شرکا شرکت تجاری و بعضی دیگر اشخاص حقیقی باشند.
شرایط مقرر در قانون مدنی راجع به اهلیت تمتع و استیفا برای طرف های قرارداد شرکت تجاری نیز لازم الرعایه است. معذلک بنا به بعضی دلایل تاملی در اهلیت خارجیان ضروری به نظر می رسد.

  • اهلیت خارجیان در تشکیل و ثبت شرکت های تجاری در ایران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود، اگر دارایی شرکت برای تادیه ی تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
تضامن در لغت به معنای کفیل و ضامن یکدیگر شدن آمده است. تضامن نوعی شرکت یا تعهد است بین چند تن که بستانکار می باشند و صاحب حق می تواند تمام طلب یا حق خود را از هر یک از آن ها که خواسته باشد مطالبه و دریافت کند. در این شرکت ها دو خصیصه قابل توجه است : اول این که حدود مسئولیت شرکاء از میزان سرمایه آن ها فراتر می رود . ثانیاَ شرکاء در صورت ناتوانی شرکت های تضامنی از پرداخت دیون خود محکوم به تادیه بدهکاری های شرکت از محل دارایی شخص خویش خواهند گردید.

فرم تماس

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42143 , 021-42143 , 021-42017 , 021-42037000

خط مستقیم تلفن همراه نام مشاور
02142037201 09128330765 خانم یکتا
02142037220 09128579331 خانم بیگی
02142037277 09129321906 خانم آذین
02142037256 09129352517 خانم اعتمادی
02142037212 09129352508 خانم وکیلی
02142037236 09129352512 خانم بابازاده
02142037444 09129350316 خانم راد
02142037224 09128394103 خانم لرستانی
02142037203 09128579336 خانم صابری