جدول هزینه های ثبت شرکت (به ریال)

ردیف

نوع شرکت

اقلام هزینه

مبلغ

1

ثبت شرکت سهامی خاص

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

2.500.000

2

ثبت شرکت مسئولیت محدود

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

2.500.000

3

ثبت موسسه

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

 4.370.000

4

ثبت تعاونی

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

 8.000.000

5

تنظیم تغییرات شرکت به صورت آنلاین

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

 600.000

6

تنظیم تغییرات شرکت به صورت آنلاین حضوری

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

2.500.000

7

 اخذ کارت بازرگانی

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

6.000.000 

8

تنظیم مدارک کارت بازرگانی

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

1.000.000

9

 پلمپ دفاتر و مهر شرکت

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

500.000

10

 ثبت نام ارزش افزوده

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

1.500.000

11

ثبت نام و علائم تجاری (برند شخصی)

حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری)

3.500.000

12 ثبت نام و علائم تجاری (برند شرکتی) حق الوکاله (کارمزد وکیل دادگستری) 4.500.000
13 ثبت طرح صنعتی در مرحله اول 5.000.000 ریال دستمزد هزینه های واریزی تا مرحله اخذ تصدیق 14.000.000 ریال
14 ثبت اختراع در مرحله اول 5.000.000 ریال دستمزد هزینه های واریزی تا مرحله اخذ تصدیق 14.000.000 ریال

 

جدول محاسبه ثبت نام و علائم تجاری، ثبت شرکت ها و سایر خدمات

اگر مالک یا مالکین افراد حقیقی باشند
مبلغ پایه 200/000 ریال ( هزینه یک طبقه نیز در این مبلغ دیده شده است) ، هر طبقه اضافی 20/000 ریال
مثال : فردی بیست و دو کالا انتخاب نموده است، که کالاهای انتخاب شده در 5 طبقه میباشند.
تذکر: از این پنج طبقه، یک طبقه پایه میباشد، لذا چهار طبقه آن درمحاسبات قرار میگیرد.
محاسبه: 200/000 ریال + (20/000*4 = 80/000 ریال) ==> مبلغ قابل پرداخت 280/000 ریال

مالک یا مالکین افراد حقوقی باشند:
مبلغ پایه 400/000 ریال ( هزینه یک طبقه نیز در این مبلغ دیده شده است) ، هر طبقه اضافی 40/000 ریال
مثال : فردی بیست و دو کالا انتخاب نموده است، که کالاهای انتخاب شده در 5 طبقه میباشند.
تذکر: از این پنج طبقه، یک طبقه پایه میباشد، لذا چهار طبقه آن درمحاسبات قرار میگیرد.
محاسبه: 400/000 ریال + (40/000*4 = 160/000 ریال) ==> مبلغ قابل پرداخت 560/000 ریال

مالک یا مالکین افراد حقیقی باشند:
مبلغ پایه 200/000 ریال (هزینه یک طبقه نیز در این مبلغ دیده شده است) ، هر طبقه اضافی 20/000 ریال
مثال : فردی بیست و دو کالا انتخاب نموده است، که کالاهای انتخاب شده در 5 طبقه میباشند.
تذکر: از این پنج طبقه، یک طبقه پایه میباشد، لذا چهار طبقه آن درمحاسبات قرار میگیرد.
محاسبه: 200/000 ریال + (20/000*4 = 80/000 ریال) ==> مبلغ قابل پرداخت 280/000 ریال

هزینه لازم جهت ثبت شركت سهامی خاص

هزینه ثبت شركت سهامی خاص 2.500.000 ریال می باشد كه هزینه های ذیل مطابق با فیش پرداختی به اداره ثبت شرکت ها اضافه می گردد: حق الثبت، حق الدرج، آگهی روزنامه. بدیهی است كه هزینه فوق كلیه هزینه‌ها را شامل گردیده بطوریكه موكل هیچ هزینه دیگری را پرداخت نخواهد نمود.

کل هزینه ثبت شرکت تعاونی با سرمایه یک میلیون ریال به شرح ذیل می باشد:

1-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی : 150000ریال
2- هزینه حق الدرج   140000ریال
3-هزینه حق الثبت : 12000ریال (سرمایه یک میلبون ریال )
4 - هزینه روزنامه رسمی 150000ریال
5- پوشه وگیره :10000ریال
6 - حق الوکاله : 800000ریال
7- پلمب دفاتر (اوراق -دفتر کل وروزنامه=فیش):  150000ریال
8-  مهر شرکت ( اختیاری) :  100000ریال
جمع  کل پرداختی جهت ثبت شرکت + مهر + پلمپ دفاتر مالی(روزنامه وکل ): 1250000ریال

کل هزینه ثبت شرکت مسئولیت محدود با سرمایه یک میلیون ریال به شرح ذیل می باشد:

1-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی: 50000ریال
2- هزینه حق الدرج   140000ریال
3-هزینه حق الثبت : 12000ریال   (سرمایه یک میلبون ریال )
4 - هزینه روزنامه رسمی 150000ریال
5- پوشه وگیره :10000ریال
6-تعین نام :40000 ریال
7 - حق الوکاله : 250000ریال
جمع کل :1000000ریال   
8- پلمب دفاتر(اوراق -دفتر کل وروزنامه+ فیش)  (اختیاری ) 150000ریال
9-  مهر شرکت (اختیاری): 100000ریال

کل هزینه ثبت شرکت (سهامی خاص) با سرمایه یک میلیون ریال به شرح ذیل می باشد:

1-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی: 150000ریال
2- هزینه حق الدرج 140000ریال
3-هزینه حق الثبت: 12000ریال (سرمایه یک میلبون ریال)
4 - هزینه روزنامه رسمی 150000ریال
5- پوشه وگیره :10000ریال
6-تعین نام :40000 ریال
7 - حق الوکاله : 250000ریال
جمع کل :900000ریال   
8- پلمب دفاتر(اوراق -دفتر کل وروزنامه+ فیش)  (اختیاری ) 150000ریال
9-  مهر شرکت ( اختیاری) :  100000ریال

کل هزینه ثبت موسسه با سرمایه یک میلیون ریال به شرح ذیل می باشد:

1-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی: 150000ریال
2- هزینه حق الدرج   140000ریال
3-هزینه حق الثبت : 12000ریال   (سرمایه یک میلبون ریال )
4 - هزینه روزنامه رسمی 150000ریال
5- پوشه وگیره :10000ریال
6-تعین نام :40000 ریال
7 - حق الوکاله : 250000ریال
جمع کل ثبت موسسه :1000000ریال      
8- پلمب دفاتر(اوراق -دفتر کل وروزنامه+ فیش) 150000ریال
9-  مهر شرکت ( اختیاری) :  100000ریال

کل هزینه ثبت موسسه غیر تجاری سرمایه یک میلیون ریال به شرح ذیل می باشد:

 1-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی : 50000ریال  
2- هزینه حق الدرج   140000ریال 
3-هزینه حق الثبت : 12000ریال   (سرمایه یک میلبون ریال )                               
 4 - هزینه روزنامه رسمی 150000ریال 
5- پوشه وگیره :10000ریال                                                                                   
 6 - حق الوکاله : 250000ریال             
 7- پلمب دفاتر (اوراق -دفتر کل وروزنامه=فیش):  150000ریال                                                                       
 8-  مهر شرکت ( اختیاری) :  100000ریال                           
  جمع  کل پرداختی جهت ثبت شرکت+ مهر+ پلمب دفاتر مالی(روزنامه وکل ): 900000ریال

در صورت هر گونه سوال و نیاز به مشاوره تلفنی می توانید با شماره 42143-021 در تماس باشید.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب