تغییرات در شرکت مسئولیت محدود یکی از مراحل قانونی آن است که  شرکا نیازمند کسب اطلاعاتی نسبت به راهبری قانونی شرکت در این حوزه می باشند. ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در موارد اصلی و فرعیات آن به شرح زیر است:

تغییرات شرکت های مسئولیت محدود پس از ثبت به شرح زیر است:

 1. تغییر نام شرکت
 2. تغییر موضوع شرکت
 3. تغییر محل شرکت
 4. تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

موارد ذکر شده رایج ترین تغییرات در شرکتها از جمله شرکت های مسئولیت محدود می باشند. قوانین رایج  برای اعلام و اجرای این موارد در رابطه با انواع شرکتهای قابل ثبت در ایران کمی متفاوت است که ما در این مقاله به بررسی انجام این تعییرات پس از ثبت شرکت با مسئولیت محدود خواهیم پرداخت:

تغییر نام شرکت مسئولیت محدود

پس از ثبت یک شرکت شما ملزم به انتخاب یک نام با رعایت موارد قانونی رایج بر انتخاب نام برای شرکتها بوده اید اکنون اگر به هر دلیلی مایل به ایجاد تغییر در این نام انتخابی می باشید می بایست مراحل زیر را طی کنید:

 1. قبل ازصورتجلسه تغییر نام، متقاضی باید نسبت به پرداخت حق الثبت اقدام و سپس به واحد تعیین نام، جهت اخذ و ثبت، نام جدید مراجعه نماید.
 2. تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه به امضاء هیات رئیسه رسیده باشد.
 3. رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت
 4. بعد از تنظیم صورتجلسه، اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضاء آنان رسیده، فیش پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده تحویل ثبت شرکتها خواهد شد و بعد از تحویل کلیه مدارک و قبول و تائید نام تعیینی، به وسیله مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکتها تغییر نام امکانپذیر خواهد بود.

تغییرموضوع شرکت

آغاز فعالیت به عنوان یک شرکت نیاز به تعریف موضوعی جهت فعالیت دارد که اشخاص می تواند یک یا چندین موضوع را جهت فعالیت خود معرفی نمایند. در صورتی که پس از ثبت شرکت مایل به تعییر موضوع فعالیت خود هستید طی مراحلی که اشاره شده است ضروری می باشد:

 1.  تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضاء هیات رئیسه رسیده باشد.
 2. اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس (همانگونه که در مقالاتی که برای ثبت انواع شرکت تجاری اشاره گردید برخی از فعالیت ها با کسب مجوز قابل انجام می باشند)
 3. بعد از تنظیم صورتجلسه اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضاء آنان رسیده و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده تحویل اداره ثبت شرکتها خواهد شد.

تغییرمحل شرکت

یکی از رایج ترین انواع اعلام تغییر برای شرکتهای مسئولیت محدود، تغییر آدرس می باشد که جهت انجام آن نیاز به مدارک و طی مراحل ذیل خواهید داشت:

1-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه به امضاء هیات رئیسه رسیده باشد.

2-رعایت تشریفات دعوت براساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت. قابل ذکراست هرگاه اختیار تغییر محل شرکت دراساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد، هیات مدیره با تنظیم صورتجلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند و هرگاه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورتجلسه ارسال گردد.

تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

یکی از موارد اعلام تغییر تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه می باشد که وظیفه آن مواردی از قبیل گزارش هیات مدیره، ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی و انتخاب هیات مدیره جدید می باشد. جهت ثبت این تصمیمات به طی مراحل و تهیه مدارک ذیل نیاز خواهید داشت:

1-تشکیل مجمع و تنظیم صورتجلسه با امضای هیات رئیسه.
2-تنطیم لیست سهامداران در مجمع که به امضای سهامداران حاضر رسیده باشد.
3-فتوکپی شناسنامه بازرسین در صورتیکه جدیدا انتخاب شده باشند.
4-درصورتیکه مجمع عمومی عادی با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد، ارائه اصل روزنامه، دعوت نامه و انجام سایر تشریفات مندرج در قانون تجارت و اساسنامه شرکت الزامی است.
5-نماینده شرکت بعد از تنظیم صورتجلسه، صورتجلسه و سایر مدارک را به اداره ثبت شرکتها تحویل و با پرداخت هزینه های قانونی، ذیل دفاتر ثبت را امضاء خواهد نمود.

بیشتر بخوانید:

- مراحل ثبت شرکت از «الف» تا «ی»

- نحوه ثبت شرکت دانش بنیان

- آدرس و تلفن اداره کل ثبت شرکت ها و ادارات ثبت شرکت های مراکز استان های کشور

در انتهای این مقاله خاطر نشان می شویم مشاورین زبده مجموعه فکر برتر همان گونه که در ثبت شرکت همراه شما بوده اند، در مراحل پس از ثبت و مشاوره جهت تنظیم انواع صورتجلسه در خدمت شما خواهند بود. 42143-021

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب