ثبت علامت جمعی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.اظهارنامه ی ثبت علامت باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ،توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط به زبان دیگری غیر از فارسی باشد،ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن الزامی است.


اظهارنامه ثبت علامت باید حاوی نکات ذیل باشد:
1-اسم،شماره ملی،نشانی،کدپستی و تابعیت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام ،نوع فعالیت،اقامتگاه،محل و شماره ثبت،تابعیت،مرکز اصلی و عنداللزوم هر شنلسه دیگر آن الزامی است.
2-اسم،شماره ملی،نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی،در صورت وجود.
3-اسم،نشانی و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند،در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد.
4-الصاق نمونه ای از علامت در کادر مربوط
5-توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی که علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد.
6-ذکر کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها به کار می رود،با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بین المللی
7-ذکر حق تقدم،در صورت درخواست
8-رشته فعالیت مالک علامت
9-ذکر علامت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشد.
10-در صورتی که علامت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد،درج آوانویسی و ترجمه آن.
11-ذکر رنگ؛در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی خاص علامت باشد.
12-ذکر سه بعدی بودن علامت در صورت درخواست ثبت آن.
13-تعیین ضمائم
مدارک ذیل باید ضمیمه اظهارنامه شود:
1-نسخه اصلی نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
2-ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر ده در ده سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد ارائه خواهد شد.
3-در صورت سه بعدی علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است.
4-مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
5-ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت
6-نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
7-مدارک مثبت هویت متقاضی
8-رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
9-مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
با عنایت به ماده ی 137 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات،در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی،باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت آن ها اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یاد شده تعیین گردد.
آگهی ثبت علامت جمعی باید همچنین شامل خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن علامت باشد.
ضمناَ،علاوه بر مالک علامت جمعی ثبت شده،سایر اشخاص مجاز نیز می توانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط،از علامت یاد شده استفاده نمایند.
تغییرات در علامت جمعی:
وفق بند 4 ماده ی 137،هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی باید به صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود.اعلامیه یاد شده باید در دفتر ثبت قید شود.تغییرات مذکور قبل از ثبت هیچ گونه اثری ندارد.
خلاصه ای از تغییرات به عمل آمده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود.
امید است که تدوین این نوشتار توانسته باشد راهگشای خوانندگان محترم بوده و در رفع مشکلات آن ها موثر واقع شود.شایان ذکر است،شما سروران ارجمند، در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی می توانید با کارشناسان متخصص و مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید.
"شما شایسته ی بهترین خدمات هستید"

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب