بموجب ماده 30 علامت، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
الف-علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب-علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
ج-نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

هر کلمه، حرف، حروف، عدد، ترسیمات، عکس، شکل، رنگ، تصویر، برچسب یا ترکیب آن ها که برای تشخیص کالاها یا خدمات بکار رود، علامت تجاری محسوب می شود. در برخی کشورها، شعارهای تبلیغاتی نیز علامت تجاری محسوب می شوند و در ادارات ملی ثبت علائم تجاری به عنوان علامت تجاری ثبت می شوند.

امروزه برخی از کشورها اجازه می دهند شکل هایی از علائم تجاری که قبلاَ مرسوم نبوده اند نیز ثبت شوند. مانند رنگ ها،علائم سه بعدی (شکل یا بسته بندی کالاها)، نشان های قابل شنیدن (صداها) یا نشان های قابل استشمام (بوها) با این حال بسیاری از کشورها برای آنچه که بعنوان علامت تجاری قابل ثبت هستند محدودیت هایی قائل شده اند و عموماَ اجازه ثبت نشان هایی را می دهند که قابل رویت هستند یا می توان آن ها را بصورت گرافیک نشان داد.

اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه ی استفاده از آن بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه  باشد و یا موجبات فریب عموم را فراهم کند، نمی تواند به عنوان یک نام تجاری به کار رود و غیر قانونی تلقی می گردد.

علاوه براین موارد، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا بر خلاف ضوابط مندرج در قانون استفاده کرده و یا اجازه ی استفاده از آن را صادر نموده یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه ی استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا  عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند.

در حقوق ایران، حق استعمال انحصاری علامت فقط به کسی تعلق دارد که علامت را به ثبت رسانیده است (مستفاد از ماده 2 ق.ث.ع.و.ا). ثبت علایم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که قانون، ثبت آن را الزامی دانسته باشد(مستفاد از تبصره 1 ماده 2 ق.ث.ع.و.ا).

به منظور جلوگیری از تقلب و تقلید و از نظر تسهیل نظارت در ساخت کالاهایی که برای مصرف و استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود ماده 1 آیین نامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی مصوب سوم اردیبهشت ماه 1328 مقرر می دارد: تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مشروحه در ماده 5 اعم از آنکه در داخل ایران و یا در خارج ساخته و وارد کشور شده و در بازار تحت اسم مشخصی با نصب برچسب به معرض فروش قرار می گیرند باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات ذیل تصریح گردد:

  • اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا
  • شماره ثبت علامت در ایران

در این نوشتار برآنیم تا به مدارک مورد نیاز برای ثبت علایم تجاری بپردازیم و مراحل ثبت برند را توضیح دهیم. چنانچه در هر یک از مراحل به مشکل برخوردید و یا سوالی داشتید می توانید با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید.42143-021

قبل از هر چیز لازم به توضیح است که علامت تجاری به دو نوع حقیقی و حقوقی به ثبت می رسد. علامت تجاری حقیقی، ثبت علامت تجاری به نام شخص و علایم تجاری حقوقی به ثبت علامت تجاری به نام شرکت گفته می شود. بین علامت تجاری حقیقی و حقوقی در مدارک مورد نیاز آن  تفاوت است.برای شخص حقیقی همه ی مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد و در مدارک لازم برای شخص حقوقی تمام مدارک ومجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه ی مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شده باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت علایم تجاری:

1-تسلیم اظهارنامه از طریق اینترنتی
2-مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
3-مدارک نماینده قانونی: چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4- 10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
5-در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6-ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط
7-استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم(حداکثر 6 ماه)استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8-نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
نکته:در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.

مراحل ثبت علامت تجارتی:
ابتدا مدارک فوق را آماده نمایید، سپس به سامانه مالکیت صنعتی (قسمت ثبت علایم تجاری) به نشانی http://www.ip.ssaa.ir مراجعه کنید و مراحل ثبت اظهارنامه را با توجه به نوع شخص حقیقی یا حقوقی تکمیل نمایید. متقاضی باید مشخص کند که علامت تجارتی او مربوط به کدام فصل و طبقه است.

پس از طی کردن مراحل مربوطه، مدارک خواسته شده را در سامانه بارگذاری کنید و پس از بازبینی، اطلاعات وارد شده را تایید نمایید. در انتها، می بایست از طریق اینترنتی هزینه اولیه ثبت را واریزکنید. پس از این مرحله شماره اظهارنامه برای شما ارسال خواهد شد.

سپس، اداره ی مالکیت صنعتی، پس از دریافت اظهارنامه، نحوه تنظیم آن را با مقررات تطبیق می دهد و چنانچه نواقصی در آن ها مشاهده نماید مراتب را جهت رفع نقص به متقاضی ابلاغ می کند. در صورت کامل بودن اظهارنامه و چنانچه علامت را قابل ثبت بداند، مراتب ثبت و واریز مبلغ نهایی به متقاضی اطلاع رسانی می شود (پرداخت هزینه های ثبت علامت، بر عهده ی متقاضی است) و مراتب را در روزنامه رسمی با قید نام و نشانی صاحب علامت و کالاهایی که در آن ها از علامت استفاده می شود آگهی نماید.

در صورتی که ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از طرف اشخاص ذی نفع به عمل نیاید اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست کننده تسلیم می نماید (مستفاد از مواد 6،7،9،10،11 آ.ق.ث.ع.و.ا).

پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله ی متقاضی ثبت، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل ، علامت قانونا قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.هرگاه اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر می نماید. چنانچه ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از طرف اشخاص ذی نفع به عمل نیاید،اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست کننده تسلیم می نماید (مستفاد از مواد 6،7،9،10،11 آ.ق.ث.ع.و.1).

ثبت علامت در دفتر مخصوصی با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد:

  1. تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه
  2. تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات مذکور در ماده یک آیین نامه
  3. الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است.
  4. حق الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه
  5. امضای درخواست کننده یا قائم مقام او به طریقی که قسمتی از امضای او در روی صفحه و قسمتی در روی علامت باشد.
  6. امضای رئیس شعبه ثبت علائم و یا مقام مقام او

پس از ثبت علامت تصدیقی که حاوی نکات ذیل باشد با الصاق یک نمونه کامل از علامت بر روی آن به صاحب علامت یا نماینده او تسلیم می شود:
1-تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه
2-تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن
3-اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
4-نوع مال التجاره و یا محصول و طبقات محصولی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود.
5-تعیین اجزایی که صاحب علامت حق استفاده انحصاری آن را به خود تخصیص ثبت رسیده باشد.
6-تاریخ و شماره و محل ثبت در خارجه در صورتی که علامت قبلاَ در خارجه به ثبت رسیده باشد.
7-تاریخ صدور تصدیق
8-مدت اعتبار ثبت علامت
9-امضای رییس شعبه ثبت علائم تجارتی و مدیر کل ثبت اسناد و املاک

چند نکته:
*هزینه ی واریزی بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علایم تجارتی متفاوت می باشد.
*علاوه بر هزینه های واریزی همان طور که گفتیم،هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت که معمولاَ هزینه ی هر روزنامه ی رسمی بالای یکصد هزار تومان می باشد.

مدت اعتبار علامت ثبت شده ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.

هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آئین نامه ی اجرایی آن طبق ماده ی 59 در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد. ضمناَ، چنانچه علامت ثبت شده برای مدت 3 سال از تاریخ ثبت بلااستفاده بماند هر شخص ذینفع می تواند ابطال آن را از دادگاه صالحه درخواست نماید.

طبق ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات: "در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:
1)در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.
2)در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد"

بیشتر بخوانید:

- ثبت شرکت در مشهد مقدس

- ثبت شرکت در کانادا

- ثبت شرکت مواد غذایی به چه صورت است؟

ثبت شرکت فکر برتر با بیش از دو دهه حضور مستمر در عرصه ی ثبتی ارائه دهنده ی برترین ها در زمینه ثبت برند و ثبت شرکت می باشد.
هم اکنون با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس گرفته و از مشاوره تخصصی رایگان بهره مند شوید. 42143-021

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب