امروزه ثبت شرکت خدمات پرستاری با استقبال مواجه شده است و به دلیل شرایط موجود، رشد فزاینده ای داشته است. با وجود شرکت های خدمات پرستاری، افراد مختلفی وارد این حوزه شده اند، اعم از پزشک، پرستار، بهیار و ... که البته همواره اهداف این شرکت ها، می بایست ارتقا سطح خدمات رسانی و سهولت برآورده سازی نیازهای خیل بیماران باشد.

برای ثبت شرکت خدمات پرستاری، ابتدا می بایست مجوزهای لازم را از مراکز بهداشتی و درمانی که در این گونه زمینه ها، به عنوان مرجع و صادرکننده مجوزها، فعالیت می ‌کنند، دریافت نمود و سپس در مراحل بعدی برای عملیات ثبت شرکت ها، به صورت قانونی اقدامات لازم را انجام داد.

پرستار فردی است که در زمینه اصول علمی و مهارت های حرفه‌ ای مراقبت، درمان و آموزش بیماران تحصیل کرده است و یا در آن مهارت دارد. هر چند در زمان های گذشته، به تمامی مراقبین بیماران و ناتوانان پرستار ‌گفته می شد، ولی امروزه پرستار اغلب فردی تعریف می شود که دارای تحصیلات دانشگاهی در این زمینه است.

براساس استانداردها، تعداد پرستاران حداقل باید 3 برابر تعداد پزشکان یا 2 برابر تعداد تخت ‌های بیمارستانی باشد یا به ازای هر 1000 نفر جمعیت، 3 پرستار وجود داشته باشد. همچنین استانداردهای جهانی خاطرنشان می سازد که در بخش داخلی و جراحی، هر 6-4 بیمار باید یک پرستار داشته باشند. بر طبق آمار در ایران، هر ۱۲ بیمار یک پرستار دارند.

اهداف نظام سازمان پرستاری در ایران

تلاش برای حفظ حقوق پرستاران، بهیاران و مردم در قبال خدمات پرستاری و بهیاری که ارائه می شود.

کوشش برای برقراری، حفظ و حمایت از حقوق مادی، معنوی و صنفی پرستاران و تلاش به منظور ارتقاء سطح دانش، مهارت و آموزش در حین خدمت پرستاران و بهیاران.

آشنا ساختن جامعه نسبت به وظایف و نوع خدمات ارائه شده به وسیله پرستاران و بهیاران.

 ثبت شرکت خدمات پرستاری

برای ثبت شرکت های خدمات درمانی و پرستاری می ‌توان به صورت گروهی و از دانش آموختگان رشته ‌های پزشکی و گاه غیرپزشکی بهره جست و در زمینه ‌های مختلف از جمله ویزیت و ارائه خدمات پرستاری در منازل، تاسیس موسسات پاراکلینیکی، تولید و توزیع و صادرات دارو و مواردی از این قبیل فعالیت نمود. برای این منظور به مدارک مختلفی که در کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت اشاره شده نیاز است و می توان از طریق آن، اساسنامه و موضوع شرکت را مورد تایید قرار داد. سپس با تایید وزارت بهداشت، برای ثبت شرکت اقدام نمود. البته پس از عملیات ثبت، بازرسان وزارت بهداشت، مجدد تمامی مراحل مختلف ثبت شرکت را بررسی می کنند.

مراحل ثبت شرکت در حوزه خدمات پرستاری

پیش از تاسیس شرکت ثبت خدمات پرستاری، باید یک نام مناسب برای شرکت انتخاب شود و در نامه درخواست باید اسامی مورد نظر را بدون ذکر کلمه شرکت وارد نمود.

پس از این که، ثبت نام اینترنتی برای ثبت شرکت، به صورت قانونی انجام شد و مشخصات روی سامانه های مربوطه وارد گردید، باید 5 مورد به عنوان نام شرکت و به ترتیب اولویت های مد نظر در فرم وارد شود تا در نهایت، یکی از آن ها با توجه به قوانین و قواعدی که برای انتخاب نام شرکت در نظر گرفته شده است، به عنوان نام اصلی شرکت انتخاب شود.

مرحله دوم، درج کردن موضوع شرکت است که براساس نوع فعالیت و مدت زمان آن، و برمبنای محدود یا نامحدود بودن شرکت صورت می گیرد. البته در صورت انتخاب گزینه محدود، مشخص کردن حداکثر مدت فعالیت شرکت خدمات پرستاری به ماه از الزامات است. در مراحل بعدی نیز، باید آدرس مرکز اصلی شرکت به همراه کدپستی و همچنین یک تلفن ثابت در اختیار مراجع ذیربط قرار گیرد. مشخص نمودن سرمایه شرکت ثبت شده و همچنین اطلاعات مربوط به سهام و میزان سرمایه شرکا هم در مراحل بعدی انجام می ‌شود. در مراحلی که برای شرکت خدمات پرستاری عنوان شد، می بایست سمت و مشخصات تمامی اعضای شرکت را و همچنین اطلاعات مربوط به نمایندگان حقوقی و تاسیس شعبه را (البته در صورتی که شعبه ای برای شرکت تعریف شده باشد) نیز وارد نمود.

در آخرین گام می بایست تمام مدارک مورد نیاز تایید و به مراجع صادرکننده ثبت شرکت خدمات پرستاری تسلیم شود. لازم به ذکر است تمامی این مراحل در قالب کارهای اداری و به صورت قانونمند باید انجام پذیرد.

شرکت خدمات پرستاری را می توان به دو صورت حقیقی و حقوقی به ثبت رساند که برای هر کدام از آن ها نیز شرایط مختلفی در نظر گرفته شده است. این مدارک با توجه به حقیقی یا حقوقی بودن فعالیت‌ ها متفاوت است، اما اگر تمام کارهای مربوط به ثبت برند به واسطه وکیل یا فردی متعهد از سوی فرد متقاضی ارائه شود، می بایست وکالتنامه معتبری از سوی شخص متقاضی به وکیل ارائه شود تا طی مراحل ثبت شرکت، بتواند به طور کامل و قانونی از عهده انجام امور برآید.

اسناد ثبت شرکت پرستاری در قالب مسئولیت محدود

 • ارائه کارت ملی برابر با اصل کلیه سهامداران (ذکر این موضوع ضرورت دارد که برابر اصل بودن در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد).
 • ارائه رونوشتی برابر اصل از شناسنامه شرکا و مدیران
 • تقاضانامه، شرکتنامه و اساسنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود هر کدام در 2 برگه تکمیل شده که به امضای کلیه سهامداران شرکت رسیده باشد.
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسان و هیئت مدیره در 2 نسخه که به واسطه سهامداران و بازرسین امضا شده است.
 • اخذ و ارائه مجوز البته در صورت نیاز
 • تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیر دولتی بودن آن
 • معرفینامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی باشند.
 • ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تاسیس شرکت یا آخرین تغییرات آن
 • گواهی عدم سوء پیشینه برای کلیه اعضای شرکت ثبت شده

 

 همچنین مدارکی که در ادامه می آیند، باید به واسطه شرکت های حقوقی در اختیار مراجع صادرکننده و تثبیت کننده شرکت های ثبت خدمات پرستاری قرار گیرد و تایید شود:

 • دو عدد رونوشت از کارت ملی و شناسنامه اعضای شرکت و سهامداران
 • دو رونوشت از مدارک شخصی متقاضیان که به عنوان مدیرعامل انتخاب می شود.
 • تنظیم شرکتنامه و اساسنامه شرکت خدمات پرستاری که بر مبنای قوانین موجود در شرکت و قانون تجارت ایران است.
 • تنظیم شرکتنامه در دو عدد که می بایست به امضای تمام اعضای شرکت ها برسد.
 • مشخص کردن صاحبان امضا در دفترخانه اسناد رسمی.

  

 سؤالات احتمالی:   

1. بارزترین ویژگی های انتخاب یک برند برای شرکت خدمات پرستاری کدام است؟

تناسب داشتن، اعتبار و الهام بخشی را می توان سه ویژگی اصلی این برند دانست.

2. برندسازی برای یک شرکت چگونه تعریف می شود؟

برندسازی در واقع، فرآیند معنا بخشیدن به یک نام است. برندسازی را می توان مجموعه‌ ای از راهکارها انگاشت که به یک نام تجاری هویتی مشخص می دهد.

3. در زمینه ثبت برند چند نوع شرکت وجود دارد؟

هفت نوع شرکت به نام های سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط، نسبی، تعاونی تولید به مصرف در این مورد تعریف شده است.

4. مدیرعامل در شرکت های ثبت به واسطه چه کسانی انتخاب می شود؟

‌هیئتی حداقل 3 نفره که کار اداره شرکت را عهده دارند، هیئت مدیره نامیده می ‌شود. اعضای این هیئت که نمی بایست حتما سهامدار شرکت باشند، مدیرعامل را نیز عزل و نصب می کنند.

5. شرکت مسئولیت محدود که برای شرکت های خدمات پرستاری اشاره شده است، چگونه شرکتی است؟

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که در آن (برخلاف شرکت های تضامنی)، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی ‌های شرکت، محدود به مبلغ سرمایه ‌گذاری شده در شرکت است و اشخاص متقاضی در صورت عدم کفایت مجبور به مصرف اموال شخصی خود برای شرکت نیستند.

تماس با ما

تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی ، خیابان آفتاب ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 34
تلفن: 42143-021
021-42017
021-42037000

طراحی سایت توسط دارکوب