امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد : " علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش – تصویر – رقم – حرف – عبارت – مهر – لفاف – و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود.
از ماده فوق مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد ، بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی ، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف ؛ ارقام ؛ تصاویر باشد.
علامت تجاری نه تنها باید با سایر علایم تجاری تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد ، بلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد و از اسامی عام و گمراه کننده در علامت استفاده نشود ، مثلاَ کلمه " شکر " را که عام و ویژه کالا و جنس خاص است ، نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود.
در ذیل به توضیح برخی از انواع علائم تجاری می پردازیم . شایان ذکر است ، چنانچه در رابطه با ثبت علامت تجاری با مشکل مواجه شدید می توانید از کارشناسان متعهد ما بهره جویید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هر گاه شرکت تجارتی منحل گردد، امور آن باید تصفیه شود. تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت،انجام معاملات جدید.هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد،نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم باقی مانده دارایی آن بین شرکاء.
از وظایف اولیه متصدیان تصفیه این است که انحلال شرکت را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم اعلام دارند و باید گفت تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.
علاوه بر آن، وظایف متصدیان تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات، و وصول مطالبات و پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم دارایی آن،به ترتیبی که ذیلاَ بیان می شود.(رجوع شود به مواد 208 تا 212 و ماده 214 قانون تجارت).
1-اگر برای اجرای تعهدات شرکت،معاملات جدیدی لازم شود،متصدیان تصفیه به انجام آن اقدام خواهند کرد.
2- دفاتر هر شرکتی که منحل شده،با نظر مدیر ثبت، در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال،محفوظ خواهد ماند،تا در مدت مزبور در صورت لزوم مراجعه به آن ها ممکن باشد.

  • تاریخ آغاز و مدت تصفیه

قانون تجارت ایران معین نمی کند که شرکت از چه تاریخی در حال تصفیه تلقی می شود ، ولی از ماده 202 قانون تجارت چنین استباط می شود که به محض انحلال شرکت ، تصفیه آن باید آغاز گردد. از تاریخ مزبور اهلیت شرکت برای انجام دادن معاملات محدود می گردد و فقط معاملاتی را می توان به نام شرکت انجام داد که برای امر تصفیه ضروری است. ( ماده 207 ق. ت ) در نتیجه ، مدیر تصفیه باید در حال تصفیه بودن شرکت را با قید در اسناد مکاتباتی خود ، به اطلاع اشخاص ثالث برساند ، هر چند که قانون تجارت معین نمی کند که هر گاه در حال تصفیه بودن شرکت به اطلاع اشخاص ثالث نرسد ، از معاملات مدیران شرکت با اشخاصی که با آن معامله کرده اند ، چه خواهد بود.
بند 3 ماده 2 l-237 قانون تجارت فرانسه مقرر کرده است که اثر انحلال شرکت نسبت به اشخاص ثالث ، از زمان ثبت انحلال شرکت در دفتر ثبت تجاری است و تا تاریخ مزبور ، مدیران شرکت دارای تمام اختیاراتی فرض می شوند که برای انجام دادن معامله به نام شرکت با اشخاص ثالث لازم است در حقوق ایران با توجه به اینکه مدیران شرکت وکیل شرکت تلقی می شوند و شرکت ، پس از انحلال ، اهلیت محدود خواهد داشت ، انجام دادن معاملاتی برای شرکت در حال تصفیه ، جز آنچه برای امر تصفیه ضروری است ، شرکت را متعهد نمی کند. ( ماده 674 ق. م) . شرکت حق تنفیذ آن ها را نیز خواهد داشت ، چرا که در واقع ، خود شرکت نیز اصالتاَ نمی توانسته چنین معاملاتی را انجام دهد. ( ماده 662 ق. م)
علاوه بر این ، قانون تجارت مدتی را برای انجام یافتن امر تصفیه معین نکرده است. این وضع متضمن این اشکال است که ممکن است مدیر تصفیه امر تصفیه را به درازا بکشاند. در فرانسه ، عدم ختم امر تصفیه در ظرف مهلت سه سال به دادستان اجازه می دهد که از دادگاه بخواهد امر تصفیه را به عهده بگیرد. ( بند 4 ماده 8-1844 ق. م. ف)
به تصریح قانون، هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود،برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد. در هر حال ترتیب مذکور نباید مخالف مقررات باشد.
نانویس نماند که طبق قانون مالیات های مستقیم، تقسیم دارایی شرکت منحله، قبل از تحصیل مفاصاحساب مالیاتی یا بدون سپرده تامین میزات مالیات،مجاز نیست.مدیر یا مدیران تصفیه،مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ثبت انحلال شرکت در مرجع ثبت شرکت،اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را طبق نرخ مربوط پرداخت نمایند.
مدیر یا مدیران تصفیه، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و نیز در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی ظرف شش ماه مزبور، متضامناَ مسوول پرداخت مالیات و جرائم متعلق به شرکت خواهند بود.هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه،قبل از تصفیه امور مالیاتی یا قبل از سپردن تامین معادل میزان مالیات به شرح فوق،به تقسیم دارایی شرکت اقدام کنند،شخصاَ جریمه خواهند شد.
قانون تجارت در مورد مدت تصفیه،حق الزحمه متصدیان تصفیه،عزل و استعفا،فوت و حجر و ورشکستگی آن ها و نیز در منع انتقال دارایی شرکت به متصدیان تصفیه با اقارب  آن ها،بیانی ندارد و ساکت است.در سکوت قانون، در خصوص مواردی از امور مزبور که به تصمیم شرکاء قابل رفع نباشد،به نظر می رسد می توان مقرراتی را که لایحه اصلاح قانون تجارت (مواد 204 و بعد) در نظیر موارد برای شرکت های سهامی تعیین کرده است،در موارد مزبور جاری نمود.
لازم به نظر می رسد که اساسنامه شرکت مقرراتی را در خصوص موارد فوق الذکر،تعیین کند یا با قید این که امر تصفیه شرکت در صورت لزوم، مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه خواهد بود،از قبل راه حل مشکل را پیش بینی نماید.
از انتخابتان متشکریم .
ثبت شرکت فکر برتر با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات  به شما عزیزان، در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.
"در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر،میزبان شما بزرگواران هستیم."

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

علامت تجاری وسیله ای است که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد.
ماده 1 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1 تیر ماه 1310 ، علامت تجاری را به شرح ذیل تعریف می کند :
" علامت تجاری عبارت است از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعتی یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود".
این تعریف جنبه تحدیدی ندارد زیرا مواردی که در قانون شمرده شده به عنوان مثال است مخصوصاَ که با اضافه کردن جمله ( و غیر آن ) قصد قانونگذاری روشن می شود. بنابراین موارد دیگری نیز ممکن است تصور نمود که در مثال های نامبرده در قانون ذکر نشده است. مثلاَ در ماده فوق حرف و عبارت ذکر شده ولی به کلمه اشاره نشده است در صورتی که اغلب علایم تجاری از کلمه تشکیل می شوند و علاوه بر آن برچسب و اتیکت فراموش شده . در حالی که بیشتر محصولات صنعتی و تجاری دارای علامت و نقش هستند که گاهی تواماَ و گاهی منفرداَ به عنوان برچسب بر روی کالا استعمال می شوند. بنابراین با استفاده از جمله ( و غیر آن ) کلمه و برچسب و امضاء و غیره باید به تعریف قانون اضافه شود. ضمناَ باید در نظر داشت که در سال های اخیر علامت تجاری برای خدمات نیز در اغلب کشورها معمول شده و تعریف قانون ایران شامل این نوع خدمات نیز می شود.
به طور کلی ، علایم تجارتی و صنعتی را می توان به انواع زیر تقسیم نمود:
1-علامت تجارتی
2-علامت صنعتی
3-علایم مربوط به محصولات
4-علایم مربوط به خدمات
5-علایم فردی
6-علایم عمومی یا جمعی
7-علایم ساده
8-علایم مرکب
9-علایم کتبی
10-علایم تصویری
11-علائم غیر مادی
ما در مقالات پیشین ، راجع به سایر انواع علائم تجاری و صنعتی به طور مفصل توضیح داده ایم ، در این نوشتار برآنیم تا به بررسی علائم غیر مادی بپردازیم . خاطر نشان می شویم در صورت مواجه شدن با هر گونه سوال در این رابطه ، می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

علائم تجاری ، صنعتی یا خدماتی ، نشانه هایی هستند که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند. این علایم ممکن است اسامی مرکب شامل نقش، تصویر و کلمه بوده یا به صورت اسم منطقه و شهر ( عسل سبلان اردبیل ) و غیره باشد.
ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد : " علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش – تصویر – رقم – حرف – عبارت – مهر – لفاف – و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود.
این تعریف جنبه تحدیدی ندارد زیرا مواردی که در قانون شمرده شده به عنوان مثال است مخصوصاَ که با اضافه کردن جمله ( و غیر آن ) قصد قانونگذاری روشن می شود. بنابراین موارد دیگری نیز ممکن است تصور نمود که در مثال های نامبرده در قانون ذکر نشده است. مثلاَ در ماده فوق حرف و عبارت ذکر شده ولی به کلمه اشاره نشده است در صورتی که اغلب علایم تجاری از کلمه تشکیل می شوند و علاوه بر آن برچسب و اتیکت فراموش شده . در حالی که بیشتر محصولات صنعتی و تجاری دارای علامت و نقش هستند که گاهی تواماَ و گاهی منفرداَ به عنوان برچسب بر روی کالا استعمال می شوند. بنابراین با استفاده از جمله ( و غیر آن ) کلمه و برچسب و امضاء و غیره باید به تعریف قانون اضافه شود. ضمناَ باید در نظر داشت که در سال های اخیر علامت تجاری برای خدمات نیز در اغلب کشورها معمول شده و تعریف قانون ایران شامل این نوع خدمات نیز می شود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مواد 1 تا 4 بخش 1 مبحث اول قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 شرکت سهامی را به شرح ذیل تعریف نموده است :
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
شرکت سهامی شرکتی بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. ( ماده2)
در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کم تر باشد .( ماده 3)

فرم تماس

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-43927 , 021-42143 , 021-42017 , 021-42037000

خط مستقیم تلفن همراه نام مشاور
02142037201 09128330765 خانم یکتا
02142037220 09128579331 خانم بیگی
02142037210 09129352514 خانم سلیمانی
02142037277 09129321906 خانم آذین
02142037256 09129352517 خانم اعتمادی
02142037212 09129352508 خانم وکیلی
02142037236 09129352512 خانم بابازاده
02142037444 09129350316 خانم راد
02142037246 09129350317 خانم پارسا
02142037202 09128579225 خانم صابری
02142037211 09129352509 خانم ابراهیمی