امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بر نحوه استفاده هیات مدیره از نقدینگی و دارایی های سهام داران در شرکت های سهامی نظارت بی طرفانه ای لازم است تا به مثابه چشم و گوش سهام داران عمل کند و تخلفات و تقصیرات احتمالی مدیران را به صاحبان سرمایه اطلاع دهد. مرجع نظارت در بخش هفت لایحه اصلاحی قانون تجارت " بازرسان قانونی " و در قانون تجارت مصوب سال 1311 " مفتش " نامیده شده اند.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

طرح صنعتی در کشورها بویژه در قالب نظام خاص از فرآیند مشابهی تبعیت می کند و همان طور که در مقالات پیشین گفتیم، برخی معاهدات در حوزه طرح های صنعتی، که برای تسهیل ثبت طرح صنعتی تدوین یافته اند، دارای مقرراتی برای یکسان کردن رویه های ثبت می باشند.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تبدیل شرکت ثبت شده به معنای دگرگون کردن و تغییر حوزه فعالیت شرکت می باشد. در اصطلاح حقوقی تبدیل شرکت به این معناست که شرکت بدون محو شخصیت حقوقی قبلی و ایجاد شخصیت حقوقی جدید برای آن، شکل و قالبی نو به خود بگیرد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
  • جلسه مجمع عمومی

جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام جلسه ای خصوصی است و فقط سهام داران حق حضور دارند. به منظور کنترل این امر و جلوگیری از ورود غیرسهام دار طبق ماده 99 " لایحه " اخذ ورقه ورود به مجمع الزامی است و فقط سهام دارانی حق ورود به جلسه مجمع را دارند که ورقه ورودی را دریافت کرده باشند.
دریافت ورقه ورود در روز تشکیل مجمع و پیش از انعقاد آن نیز بلامانع باشد. اخذ ورقه ورود به مجمع مستلزم ارائه برگه سهام ، کارت شناسایی و مدارک مثبت سمت از جمله نمایندگی، وکالت و قیمومیت است.
شرکت های سهامی عام که چندین هزار سهام دار دارند معمولاَ چند روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی، در واحد امور سهام ، برگه ورود به جلسه را صادر و تحویل می نمایند. البته این موضوع باید در آگهی دعوت مجمع قید شود.
طبق ماده 99 " لایحه " لازم است از سهام داران حاضر در جلسه صورتی ترتیب داده شود که هویت کامل، اقامتگاه ، تعداد سهام و تعداد آرای هر یک قید و به امضای آنان رسانده شود. بر اساس ضوابط فعلی اداره ثبت شرکت ها این لیست باید شامل نام ، نام خانوادگی ، کد ملی ، کد پستی ، شماره شناسنامه ، تعداد سهام و سمت امضا کننده ( اعم از سهام دار ، وکیل و یا نماینده ) باشد.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب 1386 از طرح صنعتی تعریف به عمل آمده است.
به موجب ماده 20 قانون یاد شده، از نظر قانون، هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.

فرم تماس

تماس با ما

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
تلفن: 42143-021
ایمیل:info@companyregister.ir
021-42143 , 021-42143 , 021-42017 , 021-42037000

خط مستقیم تلفن همراه نام مشاور
02142037201 09128330765 خانم یکتا
02142037220 09128579331 خانم بیگی
02142037277 09129321906 خانم آذین
02142037256 09129352517 خانم اعتمادی
02142037212 09129352508 خانم وکیلی
02142037236 09129352512 خانم بابازاده
02142037444 09129350316 خانم راد
02142037224 09128394103 خانم لرستانی
02142037203 09128579336 خانم صابری